Sedumdak
Sedumdak is een begroeid dak uitgevoerd met hoofdzakelijk sedum soorten.
Sedum behoort tot de vetplantenfamilie. De verschillende soorten sedum kunnen eventueel gecombineerd worden met andere laagblijvende kruiden en vaste planten.

Kruidendak
Kruidendak is een begroeid dak uitgevoerd met hoofdzakelijk kruidachtige gewassen. Het kan gecombineerd worden met andere begroeiing, zoals sedum, vaste planten en grassen.

Grasdak
Grasdak is een begroeid dak uitgevoerd met hoofdzakelijk met één of meerdere gras(soorten), waarbij de mate van onderhoud het beeld van het dak bepaald.
Het kan eventueel gecombineerd worden met andere begroeiing.

Tuindak
Tuindak is een begroeid dak uitgevoerd met hoofdzakelijk begroeiing, zoals bomen, (bodembedekkende) heesters, vaste planten en gazon.