Dakconstructie

Verzamelnaam voor de onderdelen die tezamen het dak vormen, o.a.:
– constructieve dakvloer
– dakbedekkingsconstructie
– thermische isolatie
– afschotlaag

Constructieve dakvloer (onderconstructie)

Bouwkundige laag die de onderconstructie vormt voor het dak.
De constructie kan bestaan uit:
– beton
– hout
– metaal (staal, aluminium, …)

Dakbedekkingconstructie

Verzamelnaam voor alle onderdelen van de dakconstructie boven de constructieve dakvloer:
– dampremmende laag
– thermische isolatie
– dakbedekkingsysteem
– afwerklaag (inclusief maar niet beperkt tot een begroeid dak)
– ballastlaag

Thermische isolatie

Producten t.b.v. beperking van energieverliezen met een R-waarde ≥0,25 m²K/W of λ-waarde ≤0,06 W/mK)
Dakbedekkingsysteem is samengesteld uit dakbedekkingsmaterialen, diverse onderdelen en hulpstukken die nodig zijn voor een waterdichte afwerking van een dak en de noodzakelijke details.

Opmerking: Bij voorkeur dient het dakbedekkingsysteem bij toepassing van begroeide daken te allen tijde wortelwerend te zijn.