Dakbegroeiingssysteem
Verzamelnaam voor alle functionele lagen in een begroeid dak.
De lagen kunnen enkel dan wel gecombineerd in een systeem worden uitgevoerd.

Begroeiing
Deze laag bestaat uit verschillende soorten begroeiing aangeplant of op natuurlijk wijze ontstaan.

Substraatlaag
Substraatlaag is een samengesteld groeimedium met een bepaalde dikte waar begroeiing kan groeien. De samenstelling van dit medium heeft specifieke eisen en kenmerken betreffende lucht- en waterhuishouding, voedingsstoffen en gewicht.

Filterlaag
Filterlaag is een waterdoorlatende scheiding die voorkomt dat fijnere deeltjes uit de substraatlaag in de drainagelaag worden gespoeld en op die manier het waterafvoerend vermogen van de drainagelaag negatief beïnvloeden.

Drainagelaag
Drainagelaag zorgt voor de afwatering van de substraatlaag en de afvoer van het overtollige water in de daktuinopbouw. De drainagelaag wordt van de substraatlaag gescheiden door een filterlaag.

Beschermlaag
Beschermlaag beschermt het dakbedekkingsysteem en/of de wortelwerende laag tegen mechanische beschadiging. Indien van geschikt materiaal kan deze laag tegelijk als scheidingslaag fungeren.

Wortelwerende laag
Wortelwerende laag beschermt de waterkerende laag tegen worteldoorgroei. Indien van geschikt materiaal kan deze laag tegelijk als scheidingslaag of glijlaag fungeren. Bij een wortelwerende dakbedekking is een materiaal of stof opgenomen die duurzaam bestand is tegen het binnen- of doordringen van plantenwortels.

Scheidingslaag
Scheidingslaag verhindert contact tussen verschillende materialen en/of contact tussen twee lagen.

Glijlaag
Glijlaag verhindert ongewenst kleefgedrag van verschillende materialen en/of reduceert de wrijvingsweerstand tussen twee lagen.


Opmerking:
Lagen kunnen integraal (als onderdeel van) worden uitgevoerd binnen één systeem.
Hiermee wordt bedoeld dat een laag kan worden samengesteld uit meerdere lagen en/of producten.

Voorbeeld:
Drainagesysteem: Samengestelde opbouw uit meerdere lagen en/of producten, waarbij de drainagefunctie, waterbuffering en/of waterafvoer gecombineerd wordt met de filterlaag en/of beschermlaag.