In onderstaande tabellen wordt informatie aangegeven met WIE, WAAR en WAT over een onderwerp. Indien er geen gegevens beschikbaar zijn wordt dit aangegeven met —.

Wie door wie wordt de (prestatie)eis gevraagd?
Waar vindt men de gestelde (prestatie) eis?
Wat  is de gestelde (prestatie) eis?

2.1   Beoordeling van de toepassing

Opdrachtgevers in de bouw dienen zich te houden aan regels voor onder meer veiligheid, gezondheid en bescherming van het milieu en de omgeving. Zij krijgen te maken met de Nationale wetgeving (Omgevingswet, Woningwet, Regeling Bouwbesluit 2012, Wabo) en Europese wetgeving. Het Bouwbesluit 2012 geldt als basisdocument met wijzigingen per 1 januari 2018.

De opdrachtgever van een bouwproject is ervoor verantwoordelijk dat de bouwwerkzaamheden goed en veilig worden uitgevoerd. Een gebouw moet altijd voldoen aan de voorschriften die staan in het Bouwbesluit 2012.

Watervasthoudend vermogen (waterbuffering)

Bijdrage aan de bescherming van de omgeving
Wie Lokale overheden Waterschappen
Waar Lokale verordening (t.b.v. subsidie)
Wat Hoeveelheid milliliters per tijdseenheid (bv. ml/24uur)

Watervasthoudend vermogen (waterafvoer)

Bijdrage aan de bescherming van de omgeving
Wie Lokale overheden Waterschappen
Waar Lokale verordening (t.b.v. subsidie)
Wat Hoeveelheid milliliters per tijdseenheid (bv. ml/24uur)

Afvoervertraging

Bijdrage aan de bescherming van de omgeving
Wie Lokale overheden
Waar Lokale verordening (t.b.v. subsidie)
Wat Hoeveelheid in l/min

Binding fijnstof

Bijdrage aan de gezondheid. Microdeeltjes kunnen zich hechten aan diverse stoffen ( o.a. planten) waardoor de hoeveelheid in de lucht vermindert en luchtkwaliteit verbetert.
Wie Rijks- en Lokale overheden
Waar Besluit Luchtkwaliteit (Ministerie Infrastructuur en Milieu)
Wat Hoeveelheid fijnstof wordt gemeten en berekend door de overheid.

Thermische isolatie

Bijdrage aan beperking van energieverliezen.
Zomer koelingseffect
Winter warmte verliezen

Wie Rijksoverheid (event. aanvullende eis)
Waar Bouwbesluit
Wat EPC-waarde en /of Rc waarde

Wind

Bijdrage aan de veiligheid (o.a. tegen wegwaaien).
Wie Rijksoverheid
Waar Bouwbesluit
Wat Belasting als gevolg van winddruk en/of windzuiging