In onderstaande tabellen wordt informatie aangegeven met Info (document), Eenheid en Opmerking over een onderwerp.

Info (document) in welk document vindt men informatie?
Eenheid meest voorkomende eenheid gebruikt voor dit onderwerp
Opmerking aanvullende informatie voor dit onderwerp

Indien er geen gegevens beschikbaar zijn wordt dit aangegeven met —

3.1 Uit oogpunt van MILIEU

Door de (lokale) overheid kunnen nadere bepalingen en/of maatregelen worden gesteld ten aanzien van milieu en / of omgeving.

 

Het begroeide dak kan een belangrijke bijdrage leveren tegen wateroverlast d.m.v. waterdoorlatend, watervasthoudend en/of watervertragend vermogen.

 


 

3.2 Uit oogpunt van BEREIKBAARHEID en TOEGANKELIJKHEID

Indien het begroeide dak wordt uitgevoerd met een loopverharding of rijverharding, dient er rekening gehouden te worden met de belastingklasse.


 

3.3 Uit oogpunt van VEILIGHEID (sterkte, wind, brand…)

Sterkte
Uitgangspunt is ten alle tijden dat het te bouwen bouwwerk voldoende bestand is tegen de daarop werkende krachten.

Wind
Afhankelijk van de locatie en hoogte van het gebouw dient er rekening gehouden te worden met windbelasting en/of windzuiging.
Voor berekening van de windbelastingen zie NEN-EN 1991-4

Brand
Het gebruik van een begroeid dak is zodanig dat het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie en de ontwikkeling van brand wordt voorkomen.
Maatregelen ter voorkoming van brandgevaarlijke situaties zijn vastgelegd in de Nationale en lokale wet- en regelgeving.


 

3.4 Uit oogpunt van ENERGIEZUINIGHEID (energieverlies)

Energieverlies
Bij het ontwerp van een bouwwerk dient rekening gehouden te worden met de eisen ten aanzien van het energiegebruik gedurende het gehele jaar (zomer- en winterperiode).
De vereiste (minimum) isolatiedikte van de thermische isolatie volgt uit de Rc berekening die onderdeel is van de EPC).

Bewaren