Verandert het klimaat? Wat merken wij?
Extreme regenval met als gevolg wateroverlast komt steeds vaker voor.
Met name in het stedelijk gebied is dit een grote zorg.
Klimaatbuffers worden genoemd als oplossing.
Klimaatbuffers zijn voorzieningen die water opvangen, vasthouden of geleidelijk aan laten wegvloeien.
Hiermee zijn er volop kansen om de wateroverlast te bestrijden!
Klimaatbuffers werken perfect maar we moeten ze wel toepassen.

Een simpel voorbeeld:
• Verminder de hoeveelheid bestrating in de tuin
Dit soort maatregelen helpt om in de steden een beter klimaat te creëren.
Door de alsmaar groter wordende bestrating ontstaat tevens bij warm weer sneller de kans op hitte stress (ook wel het “Hitte-eiland-effect” of “Urban Heat Island-effect” genoemd.
Tijdens hevige regenbuien ( vooral in de zomer, raken de rioolsystemen overbelast.

• Gebruik een regenton aangesloten op de hemelwaterafvoer
Het opgevangen water kan (her-)gebruikt worden voor de besproeien van de tuin.

• Maak van het platte dak een begroeid dak
Door begroeide daken uit te voeren met een waterbuffering en/of watervertraging wordt verdere overlast beperkt. Dit samenspel wordt ook wel het watervasthoudend vermogen van een dak genoemd.
Begroeide daken kunnen de opwarming tegen gaan. Begroeiing zorgt voor schaduw op het dakoppervlak. Schaduw als gevolg van begroeiing brengt de verkoeling, die opwarming van lucht beperkt. Hierbij geldt: hoe voller de beplanting, hoe meer verkoeling.

Verbetering van het leefklimaat in de stad
Effect van de bebouwde (stedelijke) omgeving.
Donkergekleurde daken absorberen zonlicht en zetten het om in warmte.
Warmtevorming als gevolg van donkergekleurde oppervlakken in de stedelijke gebieden noemt men het “Hitte-eiland-effect” (Urban Heat Island-effect). Hierdoor is de kans op lokale neerslag groter dan in gebieden met ruimschoots aanwezige begroeiing (platte land).

Door op het dak een juiste keuze van begroeiing te kiezen wordt een gezond klimaat gecreëerd. Een gezond klimaat heeft invloed op het welzijn van mens, fauna en flora.