5.1 Inspectie

Begroeide daken vragen om op regelmatige tijden (min. 1x jaar) een inspectie te voeren.

Inspectie aan een begroeid dak richt zich op:
• inspectie van de waterhuishouding
– functioneren naar en van de afvoeren (voorkomen van verstopping)

• groeiontwikkeling van de begroeiing
schade door vervuiling en wildgroei

• schade door weersinvloeden (wind, overvloedige regen)
– gebruik van het begroeide dak en de diverse zones
– aansluitingen met andere dakonderdelen

Het aantal inspecties van het begroeide dak op jaarbasis is afhankelijk van:
• daktype en de toegepaste materialen
• gebruik en bereikbaarheid van het dak

Fotovoltaïsche systemen
Voor een goede inspectie is voldoende afstand vereist tot de rand van het dak. De afstand tussen de rijen van de panelen, kabels en andere componenten die bij het systeem horen, moeten zo worden uitgevoerd dat inspectie en onderhoud (zie 5.2) zonder problemen mogelijk is.


5.2 Onderhoud

Onderhoud wordt mede bepaald door locatie van het gebouw en begroeiing van het begroeide dak.
Onderhoud kan door de eigenaar worden uitgevoerd, dan wel worden uitbesteed aan een bouwwerk-begroener of gespecialiseerd hoveniersbedrijf.
Voor een goede levensduur wordt geadviseerd om bij installatie van een begroeid dak ook naar een onderhoudscontract en onderhoudsplan te informeren.

Onderhoud aan een begroeid dak richt zich ook op de waterhuishouding.
Essentieel hierbij is voorkomen van verstopping van de waterafvoer (hemelwater).

Het aantal keren en het tijdstip van onderhoud dat aan de begroeiing dient te worden gepleegd is sterk afhankelijk van het type groen dak, aanwezige begroeiing alsook de ligging ervan.

Onderhoud bestaat o.a. uit:
• verwijderen van zwerfvuil en bladeren
• verwijderen van ongewenste begroeiing (onkruiden en zaailingen)
• bemesting van gras en/of begroeiing
• aanvullen van verwijderde planten
• indien noodzakelijk opvulling van substraatlaag
• inkorten (snoeien) van struiken en bomen
• schoonhouden van inlaten bij hemelwaterafvoer