6.1 Begaanbaar en/of berijdbaar

Daar waar in het begroeide dak een begaanbaar of berijdbaar gedeelte is opgenomen, wordt ter plaatse de opbouw aangepast.
Ter plaatse van een loopverharding resp. rijverharding worden de begroeiing en substraatlaag vervangen door een deklaag en dragende laag (straat- of funderingslaag).


6.2 Dakinrichtingen

Installatiewerken – Dakinrichtingelementen
Onder dakinrichtingen wordt verstaan de installatiewerken en/of voorzieningen (installaties) t.b.v. veilig werken en onderhoud van het begroeide dak.

– Installatiewerken zijn producten t.b.v. bewatering, waterafvoer, verankering valbeveiliging etc.
– Dakinrichtingelementen zijn installaties ten behoeve van inrichting, gebruik, comfort en uitstraling. Hieronder vallen bijvoorbeeld bloem- en boombakken, meubilair, verlichting speeltoestellen etc.
– Bij toepassing van zonnepanelen op een begroeid dak dient schaduwwerking van begroeiing ( ook na jaren) te worden voorkomen.


6.3 Vegetatievrije zone

Onder de ‘vegetatievrije zone’ van het begroeide dak wordt verstaan dat gedeelte van het begroeide dak waar bewust geen substraat of begroeiing is ontworpen of voorzien.
De ‘vegetatievrije zone’ is vooral ontworpen om bij te dragen aan de begaanbaarheid op en/of bereikbaarheid van obstakels in het begroeide dak.

Een ‘vegetatievrije zone’ kan ook worden ontworpen om bij te dragen aan:
a het leiden van de waterafvoer
b het voorkomen van opwaaien t.g.v. windbelasting (zuigkracht)
c het voorkomen van brandoverslag
Een combinatie (a+b) (a+c) of (b+c) is mogelijk:

Zie dakdetails F3