foto Dow BeneluxPer 1 januari 2015 wordt de isolatie eis van de gebouwschil gewijzigd.
Uit onderzoek naar praktijkervaringen met verhoogde Rc-waarden van de gebouwschil blijkt dat een algemene Rc-waarde verhoging van 3,5 naar 5,0 m²K/W een energiewinst van 52 m³ gas per jaar oplevert.
Het voorstel van Rc-waarden met onderscheid naar gebouwdelen is bouwtechnisch (uitvoering en kosten) efficiënter. In vergelijk met een algemene verhoging van Rc-waarden geven de eisen met onderscheid naar gebouwdelen een marginaal verschil.

De belangrijkste wijziging van de isolatie eisen (Rc-waarde) met onderscheid naar gebouwdelen:
DAKEN: Rc-waarde: 6,0 m²K/W.
Verhoging naar 6,0 kan in de praktijk zonder problemen worden uitgevoerd en levert de meeste energiewinst op.
Deze investering is in 20-30 jaar terug te verdienen.
GEVELS: Rc-waarde 4,5 m²K/W.
Beperkt tot 4,5 om grote kostenverhogingen in dit bouwdeel te voorkomen.
VLOEREN: Rc-waarde 3,5m²K/W
Behoud van de bestaande waarde 3,5. Een verhoging is niet kostenefficiënt en levert vrijwel geen energiewinst als gevolg van het temperatuurverschil (binnen/buiten) .

BEGROEIDE DAKEN:
De bijdrage aan de thermische prestatie van een begroeid dak gedurende de winterperiode (beperking van de warmteverliezen) moet voornamelijk gezocht worden in het toepassen van thermische isolatie.
De bijdrage aan de thermische prestatie van begroeid dak in de zomerperiode  (koeling) wordt mede bepaald door de aanwezigheid van substraat en type begroeiing.

Foto: Dow Benelux/Blauwplaat