Begroeid dak 1)
(groendak)

Verzamelnaam voor platte- en hellende daken uitgevoerd met begroeiing, eventueel in combinatie met verharding.
Opmerking: Onder het begroeide dak (groendak) wordt niet gerekend de dakconstructie (constructieve dakvloer, dakbedekkingsysteem en eventuele thermische/akoestische isolatie).
Begroeide daken uitgevoerd als gebruiksdak kunnen met verhardingen t.b.v. beloopbare en/of berijdbare dakvlakken worden uitgebreid.


Extensief begroeide dak
– Dakbegroeiing

Verzamelnaam voor sedum-, gras- en kruidendaken. De aangebrachte begroeiing op het dak ontwikkelt zich tot een min of meer ecologisch stabiele plantengemeenschap en houdt zichzelf in stand met een minimum aan onderhoud. De opbouwhoogte van het begroeide dak bedraagt hierbij maximaal 150 mm en de hoogte van de begroeiing is maximaal 500 mm. Onderhoud kan bestaan uit onkruidbeheersing, bemesten, inboeten controle HWA.


Intensief begroeide dak
– Tuindak

Verzamelnaam voor begroeide daken uitgevoerd als tuin, waarbij de begroeiing bestaat uit gazon, kruiden, vaste planten, (bodembedekkende ) heesters en zelfs bomen. De opbouwhoogte van het begroeide dak bedraagt hierbij meer dan 150 mm. Bij een intensief begroeid dak is het noodzakelijk meerdere keren per jaar gericht onderhoud te plegen voor de instandhouding van de begroeiing. Onderhoud kan bestaan uit onkruidbeheersing, snoei, bemesten, maaien, watergeven, inboeten, controle watergeefsysteem enz.
Opmerking: Intensief begroeide daken uitgevoerd/uitgebreid met beloopbare of berijdbare verharding noemt men ook wel gebruiks- of verblijfsdaken


Gebruiksdaken
– Dakbestrating
– Begaanbaar dak
– Berijdbaar dak
– Parkeerdak

Verzamelnaam voor daken, uitgevoerd voor begaanbaarheid en verblijf door de eindgebruiker. Deze daken kunnen eventueel in combinatie met begroeiing worden uitgevoerd.


Begroeide dakopbouw
(groendakopbouw -dakbegroeiingssysteem)

Verzamelnaam van meerdere lagen en/of producten die gecombineerd ten doel hebben de duurzame groei van planten op een dak mogelijk te maken. De opbouw van een begroeid dak bestaat uit:
– Begroeiing
– Substraatlaag
– Filterlaag
– Drainagelaag
– Beschermlaag
– Wortelwerende laag
– Scheidingslaag


Verhardingen

Verzamelnaam van meerdere lagen en/of producten die gecombineerd die ten doel hebben de beloopbaarheid en/of berijdbaarheid op een dak mogelijk te maken.
De opbouw van een begroeid dak bestaat uit:
– Dek- of verhardingslaag
– Dragende laag of funderingslaag
– Filterlaag
– Drainagelaag
– Beschermlaag
– Wortelwerende laag
– Scheidingslaag

Opm.: Bij de omschrijving van de verharding behoort de benoeming van de   toegepaste lagen, inclusief laagdiktes en materiaalkeuze.


[1] In de terminologie Begroeid dak, tuindak, terrasdak, enz. wordt naar de constructieve opbouw van het type dak gerefereerd.
In de benaming daktuin, dakterras enz. wordt de gebruiksfunctie van de dakconstructie aangegeven.