3 stellingen waarbij het begroeide dak een onderdeel is.

1. Het begroeide dak draagt bij aan de vermindering van overlast in een stedelijke omgeving.
Door de combinatie van begroeide dakopbouw met waterbuffering en/of waterberging wordt de waterafvoer van het dakvlak (naar het rioolsysteem) beperkt.

2. Het begroeide dak draagt effectief bij aan vermindering van opwarming in de stad (hitte stress of Hitte-eiland-effect)
De schaduw van begroeiing zorgt voor verminderde blootstelling van zonlicht op het donkere dakvlak. Hierdoor ontstaat minder warmte reflectie van donkere vlakken en daardoor minder opwarming van de lucht.

3. Het begroeide dak draagt bij aan welzijn van mensen.
Het welzijn van de mens wordt bepaald door zijn omgeving.
Een begroeid dak als onderdeel van de groene leefomgeving met plaats voor vogels, insecten, kleine dieren draagt hieraan bij (biodiversiteit).

Vermindering van overlast
Door klimaatverandering vinden er steeds meer extreme regenbuien plaats. In veel gevallen kan het riool de grote hoeveelheid hemelwater niet spontaan verwerken.
De gevolgen zijn bekend; straten staan blank, kelders lopen onder of water komt uit het riool omhoog. Deze wateroverlast ontstaat vooral in stedelijke gebieden.

De oorzaak van de regenbuien ligt vaak aan opwarming van de lucht.
Warme lucht kan meer vochtigheid opnemen dan koude lucht.
Met als resultaat dat bij een temperatuurschok (daling of contactvlak) het verzadigingspunt (100% luchtvochtigheid) kan worden bereikt. Dit geeft aanleiding tot o.a. regen (buitenklimaat) en condensvorming (binnenklimaat)

Waterbuffering of waterberging bij een begroeid dak
Waterbuffering is dat deel van de neerslag dat niet tot afvoer komt. Het kan alleen door verdamping, direct of via de begroeiing het dak weer kan verlaten.
De begroeiing en substraatlaag van een standaard begroeid dak houden regenwater vast en voeren het vertraagd af. Maar in een standaard extensief begroeid dak is de dikte van deze lagen gering vaak te gering om waterbuffering te realiseren.
Om de waterbuffering te realiseren zijn diverse systemen ontwikkeld.

Waterberging is dat deel van de neerslag dat niet tot afvoer komt en gecontroleerd het dak weer kan verlaten.
Hoofddoel is vertraging van het regenwater om zo het riool te ontlasten. Het regenwater dat niet door de begroeiing en substraatlaag wordt vastgehouden
Zal al of niet in door een drainagesysteem en/of met een speciale dakafloop moeten zorgen voor een vertraagde aanvoer van het hemelwater naar het riool.
Zo komt de neerslag niet op nagenoeg dezelfde tijd in het riool terecht.

Door begroeide daken uit te voeren met een waterbuffering en/of watervertraging wordt verdere overlast beperkt. Dit samenspel wordt ook wel het watervasthoudend vermogen van een dak genoemd.
Begroeide daken kunnen de opwarming tegen gaan. Begroeiing zorgt voor schaduw op het dakoppervlak. Schaduw als gevolg van begroeiing brengt de verkoeling, die opwarming van lucht beperkt.
Hierbij geldt: hoe voller de beplanting, hoe meer verkoeling.

Vermindering van opwarming in de stad.
Effect van de bebouwde (stedelijke) omgeving.

Donkergekleurde oppervlakken absorberen zonlicht en zetten het om in warmte.
Opwarming o.a. als nawerking van donkergekleurde daken in de stedelijke gebieden. Dit maakt deel uit van het zo genoemde “Hitte-eiland-effect” (Urban Heat Island-effect).
Gewassen zoals op het platte land of bomen in de bossen hebben een verkoelend effect op het grondvlak.
De schaduwwerking van de ruimschoots aanwezige begroeiing op een begroeid dak zorgen voor een verkoelend effect op het dakoppervlak.
Hierdoor wordt de kans op lokale neerslag beperkt.

Welzijn van de mensen
Een groene leefomgeving waarin het begroeide dak een onderdeel is geeft een positieve impuls aan het welzijn van mensen, vogels, insecten en dieren.
Door op het dak een juiste keuze van begroeiing te kiezen ontstaat er een nieuwe leefomgeving, die een gunstige invloed heeft op het welzijn van mens, fauna en flora.