Wordt het groen in onze steden schaarser?
Tussen de gebouwen wordt het gras regelmatig gemaaid, de bomen gesnoeid en de hele zomer wordt er gevoetbald. Opzij van “het groen” zie ik roosters; het zijn de in- en uitlaat van een parkeergarage. “Het groen” is dus een dak.
Eigenlijk is dit een heel eenvoudig voorbeeld van een daktuin. Maar wel een die steeds meer wordt toegepast nu het oudste groen in de stad schaarser wordt.

Begroeiing op het dak
Er zitten nogal wat voordelen aan een begroeiing op daken in de stad. Het milieu wordt vaak genoemd, opname van fijnstof in de steden. Ieder plantje vangt fijnstof op, onderzoek heeft aangetoond dat grote naaldbomen het effectiefst zijn. Maar om nu alle daken hiermee vol te planten is ook niet reëel.

Wat is zinnig?
Zet begroeide daken in om wateroverlast te beperken. De grote hoeveelheden water, als gevolg van de stevige (zomerse) buien kunnen in het stedelijk gebied niet goed de grond in kan zakken. Met als gevolg het onderlopen van straten en pleinen.
Begroeide daken, zelfs met sedum bedekt, nemen water op en vertragen de afvoer van het hemelwater naar het riool.
Een watertank of regenton, aangesloten op de hemelwaterafvoer (regenpijp) zorgt eveneens voor een vertraging.
Schaduw van de begroeiing op het dak zorgt verlaging van temperatuur van het dakoppervlak en zo vermindering van de energiestroom van het gebouw.
Begroeiing kan zorgen verkoeling in de stad en verbetering van de warmtebalans tussen stad en omgeving.

Ontwerp
In principe kun je op ieder dak waar grind als ballast ligt een begroeid dak aanleggen.
De aanleg van een dak met sedum verhoogt de leefomgeving maar is minder geschikt om op te verblijven. Daken aangelegd met bomen, sportveldjes, zonneterrassen of zwembaden, vragen om een goede draagconstructie. Maar als die geschikt blijkt, is bijna alles mogelijk.
Veel eigenaren van begroeide daken zijn positief als het gaat om verbetering van de leefomgeving. Mede door een juiste opbouw en aanleg gaat een begroeid dak lang mee en is in het geval van een sedum dak het onderhoud minimaal.

Subsidie
Per jaar wordt er in Nederland 200.000 m2 daktuin aangelegd, vooral door gemeenten en bedrijven. Ondanks de vele mogelijkheden in ontwerp blijft de interesse voor aanleg van begroeide daken bij particulieren en woningbouwverenigingen achter. Vraag eens bij de gemeente naar de mogelijkheden voor subsidie op begroeide daken.

Lees ook: grote temperatuurverschillen in steden