Een gevel met klimplanten is verticaal groen en die kennen we al heel lang. Zo’n gevel is goed te onderhouden. Maar met de komst van de nieuwe generatie groene gevels — veelal geïnspireerd op de “murs vegetals” van Patrick Blanc — ligt dat toch wat anders. Vooral de living wall systemen, met planten die wortelen in een constructie of hulpframe, zijn nieuw en tamelijk onderhoudsgevoelig. De technologie van dit type groene gevels is nog weinig onderzocht.

Groene gevels vormen een prachtige synergie tussen natuur en de stedelijke omgeving. Maar huidige technieken gaan veel verder dan alleen het gebruik van klimop om gebouwen te voorzien van vegetatie, we spreken dan van een meer algemenere term namelijk: verticaal groen. Verticaal vergroenen gebeurt op dit moment al wereldwijd, maar welke voorbeelden kennen we vanuit Nederland?

voor meer info zie
Stedebouw & Architectuur (editie Gevels)
jaargang 2011, 28 september 2011