Bijlage B: Normen (EN, EN-NEN, NTA)

Home » BIJLAGEN » Bijlage B: Normen (EN, EN-NEN, NTA)
Bijlage B: Normen (EN, EN-NEN, NTA) 2017-03-14T14:33:59+00:00

Geharmoniseerde Europese Normen (EN)
EN normen, die betrekking hebben op producten en eigenschappen.
NEN-EN normen zijn vertaald (meestal vanuit Engels) in het Nederlands.

Nationale normen (NEN)
Staat enkel NEN voor het nummer, dan betekent dit dat de norm specifiek is opgesteld voor toepassing op de Nederlandse markt.

Nationale normen (NEN-EN)
Staat NEN-EN voor het nummer houdt in dat de norm integraal is overgenomen van de Europese norm en is de norm van toepassing op de Nederlandse markt.

Nederlandse Technische Afspraken (NTA)
NTA’s zijn richtlijnen die gaan over de praktische uitwerking van een norm uit het Bouwbesluit.

Hieronder een keuze van Normen en NTA, die betrekking hebben op producten en/of toepassing voor het begroeide dak. Referentie geeft het nummer van de Norm of NTA aan.

 

Drainagevlies – filterdoek – geo-composieten

Referentie NEN-EN 13172
Omschrijving Productnormen voor fabrieksmatig vervaardigde thermische isolatiematerialen
Producten voor thermische isolatie: Conformiteitsbeoordeling


Thermische isolatie

Referentie NEN-EN13161 – NEN-EN 13171
Omschrijving Productnormen voor fabrieksmatig vervaardigde thermische isolatiematerialen.
Producten voor thermische isolatie: Conformiteitsbeoordeling


Dakbanen

Referentie NEN-EN 13707
Omschrijving Flexibele banen voor waterafdichting – Gewapend bitumen dakbanen voor waterafdichtingen – Definities en eigenschappen

Referentie NEN-EN 13956
Omschrijving Flexibele banen voor waterafdichting – Kunststof en rubber banen voor waterafdichtingen voor daken– Definities en eigenschappen


Brandgedrag

Referentie NEN-EN 13501
Omschrijving Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen

Referentie NEN 6063
Omschrijving De experimentele bepaling (inclusief klassering) van het brandgevaarlijk zijn van daken, inclusief dakdoorbrekingen, lichtstraten enz. bij blootstelling aan vliegvuur en een beperkte warmtestralingsintensiteit.

Referentie NEN 6065
Omschrijving Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van bouwmateriaal.


Dakinrichtingen

Referentie NEN 7250
Omschrijving Technische eisen en bepalingsmethoden t.b.v. bouwkundige integratie van dakinrichting systemen zoals elektrische en thermische zonne-energiesystemen op platte en hellende daken.


Begroeide daken

Referentie NTA 8292
Omschrijving Definities en bepalingsmethoden – Brandgevaarlijkheid, waterretentie en windweerstand