ISO (International Organization for Standardization) is een wereldwijde organisatie van de nationale instituten voor standaardisatie.

Internationale normen (ISO normen) zijn ontwikkeld om de grote hoeveelheid specifiek landelijke normen terug te dringen, waardoor wereldwijd uniformiteit en duidelijkheid ontstaat.
De ISO organisatie in Geneve heeft reeds meer dan 18.000 normen ontwikkelt op verschillende gebieden en toepassingen.


ISO 9000 (kwaliteitsmanagement)
De ISO organisatie in Geneve heeft reeds meer dan 18.000 normen ontwikkelt op verschillende gebieden en toepassingen. ISO Register richt zich primair op ISO normen voor kwaliteitmanagement.
Kenmerkend voor deze norm is dat deze voor elke sector kan worden toegepast en uitgevoerd. Omdat de norm internationaal gebruikt en ingezet wordt, is dus ook sprake van een wereldwijde maatstaf op het gebied van kwaliteitsmanagement.

Volgens deze standaard moet het kwaliteitsbeleid op papier staan en moet dit beleid bekend zijn bij alle medewerkers. De organisatie moet zorgen voor klantentevredenheid door te voldoen aan de eisen en wensen van de klanten en aan de wettelijke eisen die van toepassing zijn op het product of de dienst van de organisatie. Daarnaast moet de organisatie de bedrijfsprocessen beheersen en dit kunnen aantonen.


ISO 14001 (milieumanagement)
ISO 14001 is een norm op het gebied van milieu. Deze norm geeft de eisen weer voor een milieumanagementsysteem.
Bedrijven hebben zo een handvat om op systematische wijze de milieuaspecten als gevolg van hun activiteiten en producten te identificeren, te beheersen en waar mogelijk te verminderen.

Naast de ISO 14001 norm bestaat er nog een aantal normen binnen de “ISO 14000-familie”.
Al deze normen zijn aanvullend of ondersteunend op de ISO 14001 norm (o.a. over termen en definities, toelichting en voorbeelden, etc.) of behandelen specifieke milieuonderwerpen (b.v. milieulabel en LCA-studies).

Normen uit de ISO 14000-serie en ISO 14001 worden in het dagelijks gebruik nogal eens door elkaar genoemd. Hebben we het over een milieumanagementsysteem dan staan de eisen waaraan zo’n managementsysteem moet voldoen formeel in ISO 14001.
Dit is daarmee ook de enige norm van de groep waarmee een milieumanagementsysteem gecertificeerd kan worden.


Certificatie en Accreditatie
Certificatie Instellingen (ook wel C.I. genoemd) controleren of bedrijven zich aan de regels van hun ISO certificatie houden.
Met betrekking tot de betreffende ISO norm voeren zij controles bij bedrijven uit en geven een onafhankelijk oordeel over de werking ervan.
Certificatie Instellingen in Nederland kunnen ook kiezen voor accreditatie (certificatie), dit gebeurt door de Raad voor Accreditatie (RvA).