De CE-markering (vaak aangeduid als CE label) geeft aan dat het product voldoet aan deminimumeisen die door de EU zijn gesteld op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu en staat toe een vrij circuleren op de Europese markt.

Essentiële kenmerken niet meer in productcertificaten

De Rijksoverheid is van mening dat prestaties van producten op essentiële kenmerken (de conform de hEN bepaalde producteigenschappen die van toepassing zijn voor CE-markering) niet meer in het productcertificaat mogen worden vermeld, maar alleen nog in de Prestatieverklaring (Declaration ofPerformance, DoP).

Aanpassing beoordelingsrichtlijnen

Deze aanpassing vereist volledige splitsing van bestaande beoordelingsrichtlijnen (BRL’en), waarop tot nu toe erkende kwaliteitsverklaringen werden afgegeven, in een BRL voor private en een BRL voor erkende verklaringen. BRL’en worden in lijn gebracht met de visie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninksrijkrelaties (BZK) op de Construction Products Regulation, CPR. Waar het Bouwbesluit en/of het Besluit bodemkwaliteit van toepassing is, wordt een BRL gesplitst in volledig private kwaliteitsverklaringen onder KOMO en separate erkende kwaliteitsverklaringen die de aansluiting aan deze wetgeving aantonen.

Bouwbesluit
Bouwbesluit-aansluiting van producten komt dus in een separate erkende kwaliteitsverklaring.
Het ministerie van BZK erkent per 1 januari 2015 alleen nog bouwdelen of bouwsystemen die zijn beschreven in losse attesten. Wanneer de markt ervoor heeft gekozen de erkenning niet voort te zetten, is splitsing van de BRL en het KOMO-certificaat niet noodzakelijk. De aansluiting met het Bouwbesluit blijft bestaan, maar dan zonder erkenning door het ministerie van BZK.

KOMO per 1-jan-2015

Nieuwe documenten*

Private KOMO-kwaliteitsverklaring met erkend attest óf private KOMO-kwaliteitsverklaring met attest of KOMO-attest (wanneer de sector besluit te stoppen met de Bouwbesluit-erkenning in het kader van de stelselerkenning)

Private KOMO-kwaliteitsverklaring en afzonderlijk erkend NL-BSB-productcertificaat

KOMO-kwaliteitsverklaring met declaratie van niet-essentiële kenmerken (private eisen waaraan het product in het kader van de BRL voldoet)


*Bron KIWA: Aanpassing KOMO-systematiek: de gevolgen