STABU geeft al ruim 30 jaar een systematiek voor product classificatie voor de bouwsector, met als doel producten te kunnen voorschrijven in bestekken. Hiermee kunnen niet alleen bestekken worden geschreven, maar kan ook vanuit BIM worden gespecificeerd naar technische beschrijvingen. Daarnaast wordt het mogelijk om functionele specificaties door te vertalen naar technische specificaties door andere partijen dan de opdrachtgever. De nieuwe STABU BWBRD systematiek richt zich daarom op architecten, bestekschrijvers, aannemers, installateurs en onderhoudsbedrijven.

Onder het onderdeel DAK AFWERKING (33) – BEGROEIDE DAKEN (33.36) worden zoveel mogelijk ONDERDELEN (functies) van de opbouw in het begroeid dak gerubriceerd.

Per onderdeel worden de productspecificaties vermeld.

EXTENSIEF BEGROEID DAK
of
INTENSIEF BEGROEID DAK

Begroeiing
sedum
kruiden
(sier-)grassen
extensief gras
vaste plant
…..
Substraatlaag
substraat
…..
Filterlaag
filterdoek
…..
Drainagelaag
drainage materiaal
drainage product
waterafvoerend product
watervasthoudend product
waterbufferend product
waterabsorberend product
…..
Beschermlaag
kunststof folie
kunststof weefsel
…..
Wortelwerende laag
wortelwerende folie
wortelwerende dakafdichting
…..
Scheidingslaag
kunststof folie
kunststof weefsel
…..

LOOPVERHARDING*)
of
RIJVERHARDING*)

Deklaag
dekvloer
bestrating
beddingmateriaal
tegelsysteem
ondersteuningsysteem
scheidingsrand
speciale afwerking

Dragende laag
materiaal
…..
Filterlaag
filterdoek
…..
Drainagelaag
drainagemateriaal
drainage systeem
watervasthoudend systeem
waterbufferend systeem
waterabsorberend systeem
…..
Beschermlaag
kunststof folie
kunststof weefsel
…..
Glijlaag
kunststof folie
…..

DAKINRICHTINGEN

 

Installatiewerken
bewatering product
watervertragende afvoer
kunstmatige waterstand
verankering
valbeveiliging
Dakinrichtingselementen
bloem-boombakken
meubilair
verlichting
speeltoestellen
speciale elementen
SPECIALE VOORZIENINGEN
Vegetatievrije zone
grind
bestrating
tegels
scheidingsrand
Bescherming tegen afglijden
en verschuivingen
voorziening tegen afglijden
voorzienig tegen verschuiven

Tabel E1:   STABU bestek indeling Begroeide daken incl. productaanduiding (§=specificatie)

 *) Verhardingen als onderdeel van het begroeide dak dienen bij voorkeur in het onderdeel DAK AFWERKING (33)BEGROEIDE DAKEN (33.36) te worden aangegeven.

Verhardingen t.b.v. parkeerdaken, terrasdaken etc worden in het STABU besteksysteem aangegeven onder DAK AFWERKING (33) – DAKVERHARDINGEN (37)