Geotextielen en aan geotextiel verwante producten moeten van een CE-markering worden voorzien. Als ze onderdeel uitmaken van een systeem dan is ook een CE-markering van dat systeem verplicht. Er moet dan wel een geharmoniseerde Europese norm voor het systeem bestaan. Dat zegt Europees topambtenaar Vicente Leoz Argüelles van het directoraatgeneraal Ondernemingen en Industrie van de Europese Commissie.

Volgens Stephan Droog van Nophadrain komt hiermee een eind aan een meningsverschil tussen zijn bedrijf en concurrenten zoals Zinco en Optigrün en de VROM-Inspectie. Nophadrain produceert geotextielen en verwante producten. “Wij brengen producten los  op de markt en we verkopen complete systemen”, aldus Droog. “Als je een groendaksysteem verkoopt, hoef je het systeem niet van een CE-markering te voorzien”, stelt Droog. Voor groendaksystemen bestaat geen geharmoniseerde Europese norm (hEN). Een fabrikant kan dan een Europese Technische Goedkeuring (ETG) aanvragen en vervolgens een CE-markering aanbrengen, maar het hoeft niet. “Onderdelen van een groendaksysteem die ook los worden verkocht, moeten wel van een CE-markering worden voorzien, want zij vallen onder de hEN 13252”, legt Droog uit. De VROM-Inspectie heeft dwangsommen tegen Zinco en Optigrün geëist, omdat zij geospacers zonder CE-markering leverden. Later heeft de inspectie de dwangsommen laten vallen. Daar heeft Nophadrain bezwaar tegen gemaakt.

Handhaven
Het steekt Droog dat hij zijn productie heeft moeten aanpassen om aan de eisen van de CE-markering te voldoen, terwijl concurrenten dat niet hebben gedaan. “De aanpassing aan de fabriek kostte zo’n 150.000 euro. Daar komen de kosten van de jaarlijkse controle nog bij”, aldus Droog. Hij vindt dat de VROM-Inspectie de verplichte CE-markering van geotextielen en aanverwante producten moet handhaven. Hij vindt dat de uitspraken van Leoz Argüelles ertoe moeten leiden dat zijn concurrenten hun geotextielen en geospacers ook van CE-markering moeten voorzien, ook als ze in groendaken worden toegepast. De rechter heeft nog geen uitspraak gedaan in de beroepszaak van Nophadrain tegen VROM. In een reactie laat Zinco weten absoluut geen bezwaren te hebben tegen een CE-markering, mits het gaat om een geharmoniseerde technische specificatie en direct van toepassing is op het product en de bijbehorende materialen. “Maar er bestaat geen toetsbaar, transparant en zinvol beeld dat de kwaliteit en verwachte levensduur van de producten en materialen voor een complete daktuin vastlegt”, stelt Peter Koop, accountmanager Nederland bij Zinco Benelux. “Wij pleiten al jaren voor normen voor daktuinsystemen.” Zinco heeft een ETG aangevraagd. Die is in behandeling.

Kort geding
Volgens Koop heeft Nophadrain in 2007 via een kort geding geprobeerd de handel in Zinco groendaksystemen stil te leggen. De minister heeft de dwangsom, die toen aan Zinco is opgelegd, ingetrokken omdat onduidelijkheid bestond over de norm, toepassing ervan en de verplichting om een CE-markering aan te brengen. “Het bevreemdt ons dat in het interview met Vicente Leoz Argüelles andere opvattingen staan dan de opvattingen van de Europese Unie van een jaar geleden”, aldus Koop. Hij vindt het niet verstandig dat Nophadrain inhoudelijk op het oordeel van de rechter vooruitloopt. De VROM-Inspectie heeft geen behoefte om te reageren, meldt de voorlichter.

Lees het complete artikel hier.
bron: www.cobouw.nl