Vegetatievrije zone

Het gedeelte van het begroeide dak waar geen begroeiing is voorzien.
Een vegetatievrije zone wordt toegepast om bij te dragen:
•    aan bereikbaarheid / begaanbaarheid op het begroeide dak
•    aan waterafvoer (snelle afwatering overtollige water)
•    aan veiligheid (voorkomen van brandoverslag)
•    tegen windbelasting (voorziening tegen opwaaien)
Bij toepassing van tegels bij voorkeur de tegels op (verstelbare) tegeldragers plaatsen.

Loopverharding

Deel van een begroeid dak of gebruiksdak dat bestemd is voor (intensief) gebruik van voetgangersverkeer.

Rijverharding

Deel van een begroeid dak of gebruiksdak dat bestemd is voor intensief gebruik van voertuigen (met hoge belasting).

Dakinrichtingselementen

Inrichtingselementen op een begroeid of gebruiksdak zoals verlichting, hekwerken, waterpartijen en zit-, speelattributen. Belasting, plaatsing en/of bevestiging van de elementen dienen afgestemd te zijn met de mogelijkheden en de draagkracht van de dakconstructie.

Installatiewerken

Functionele producten en/of systemen t.b.v. het begroeide dak. Hieronder wordt verstaan producten en/of systemen t.b.v. verankering, bewatering, watervertraging, valbeveiliging.

Verankering

Hulpmiddel ten behoeve van de stabiliteit van de op het dak aan te brengen elementen en (hoge) begroeiing.

Bewateringssysteem&lt

Systeem dat gericht is op kunstmatig water geven door bevloeiing of besproeiing

Valbeveiliging

Valbeveiliging is een voorziening die gericht is op het veilig kunnen werken van mensen op hoogte (>2,50 m) en dient te voorkomen dat ongevallen plaatsvinden tijdens werkzaamheden op en aan het begroeide dak.

Bescherming tegen afglijden / verschuivingen*)

Voorziening bij schuine / hellende daken die het afglijden en/of verschuiven van het begroeide dak(systeem) dient te voorkomen.

*Aanbevolen voor schuine daken met hellingshoek 15º – 45º (25% – 100%)