Meten is Weten.

Effectiviteit meten van het vertraagd afvoeren van hemelwater door daktuinsubstraten.

Steeds vaker worden eisen gesteld door subsidieverleners van daktuinen aan de fysische eigenschappen van daktuinsubstraten. Drainsnelheid en  maximale wateropname capaciteit.  Dit alles om  daktuinen zo effectief mogelijk te kunnen  inzetten ten behoeve van de ontlasting van het huidige rioolstelsel.

De R&D afdeling van BVB-Substrates, BVB-Research,  beschikt sinds afgelopen zomer over een technisch laboratorium waarin het fysisch gedrag van substraten bestudeerd wordt op semi-praktijkschaal. Substraten worden naar keuze volgens een exclusief- of een intensief dak, opgebouwd in een bak met een oppervak van 0,2 m2. In de bodem is een rooster geplaatst met daarop een filterdoek naar keuze. De dikte van de laag kan gevarieerd worden (zie afbeelding).

Het percolaat wordt opgevangen.  Er is ruimte voor vier weegunits, zodat tijdens elke proef maximaal vier verschillende daktuinsubstraten onderzocht kunnen worden. Met een computer wordt volgens protocol, water gesproeid over de substraten. Gekozen kan worden uit het aantal sproeibeurten en de hoeveelheid water per sproeibeurt.

De gewichtsverandering van het daktuinsubstraat en de hoeveelheid percolaat worden elke 4 seconden in 2 gram nauwkeurig geregistreerd door een computer.

In het laboratorium wordt het klimaat op maat geregeld, luchttemperatuur, relatieve luchtvochtigheid en luchtsnelheid. Ook wordt in en aan het oppervlak van de substraten de temperatuur automatisch geregistreerd. Met deze installatie kunnen nauwkeurig verschillen aangetoond worden tussen daktuinsubstraten voor wat betreft buffering en vertraging van water na een regenbui.


Doel van het onderzoek is het kunnen sturen op specifieke eigenschappen van een daktuinsubstraat. Naast de gebruikelijke door ons onderzochte fysische eigenschappen, welke voor de groei van planten belangrijk zijn, kan door dit nieuwe onderzoek van grondstoffen en daktuinsubstraten  meer inzicht verkregen worden in de effecten hiervan in de praktijk. De gegevens worden alle verzameld en gekoppeld aan de DSA (Digital Substrate Advisor) voor een nog beter advies op maat.