Als een architect ons de vraag stelt om een advies te maken voor een mooi dak dat bijdraagt aan het milieu, de gezondheid van mensen ten goede komt, water buffert, de levensduur van dakbedekking verhoogt en geluid absorbeert, kan Nebiprofa maar 1 advies geven: een Groen Dak.

Groene daken zijn werkelijk prachtig in ieder opzicht. Toch blijft niet ieder groen dak ook daadwerkelijk groen. Helaas komt het voor dat het groen bij de buren ook echt groener is.

Een dak wat zoveel voordelen biedt kent echter ook enkele uitdagingen, het groendak systeem. Een groendak valt of staat met een gedegen groendak systeem waarbij het uitermate belangrijk is, een toplaag toe te passen welke is voorzien van een FLL certificaat. Zo ontstaat een groendak systeem dat onderhoudsarm is en vele jaren meegaat.

Om tijdens het ontwerpproces hiervoor een goede basis in het bestek te kunnen leggen heeft Nebiprofa haar bestekservice vernieuwd en verder uitgebreid.

Naast STABU bestekteksten voor traditionele bitumineuze en kunststof dak systemen kunnen ook bestekteksten voor diverse typen ECO daken, akoestische daken, gebruiksdaken en uiteraard ook groendaken samengesteld worden.

Om de bestekservice zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken, is deze zeer visueel ingericht. Op een intuïtieve manier, zonder langdradige teksten en keuzemenu’s, kan snel en eenvoudig het gewenste groendak systeem geselecteerd worden.

Omdat Nebiprofa totaaloplossingen biedt voor het platte dak, wordt direct een complete bestektekst samengesteld met daarin alle componenten van een platdak constructie. De juiste ondergrond, isolatie en dakbedekking worden automatisch gegenereerd, waarbij het als extra optie mogelijk is om de STABU bestektekst uit te breiden met diverse dakdetails.

Deze bestekservice uitgebreid met het onderdeel ‘ECO daken’. Met de toenemende eisen op het gebied van duurzaam bouwen, biedt Nebiprofa naast groendaken nog meer verschillende oplossingen voor het ecologisch en energie-efficiënt inrichten van ieder dak.