In een onderzoek uitgevoerd op de daken van NIOO-KNAW in Wageningen is ingegaan op verschillen in begroeiing tussen groendaken met en zonder zonnecollectoren. De resultaten tonen aan dat op het dak met zonnecollectoren een veel hogere rijkdom en diversiteit aan plantensoorten ontstaat dan op het dak zonder zonnecollectoren, met name onkruid en houtachtige planten. Deze diversiteit aan planten wordt waarschijnlijk vergemakkelijkt door de schaduw van de zonnecollectoren die het substraat vochtig houden terwijl de stand van de zonnecollectoren (hoek van 25° op een hoogte van 1,10 tot 2,25 m) voldoende licht op het dak toelaat om de plantengroei te bevorderen. Verschillende typische soorten planten uit de omringende gebieden op grondniveau werden waargenomen, wat suggereert dat deze planten naar de daken migreert.
Lees het hele artikel zoals verschenen in De Levende Natuur (PDF) van oktober 2019.

 

We moedigen anderen aan om de ontwikkeling van de plantengroei op begroeide daken te volgen en te rapporteren, vooral op locaties waar meerdere daken met verschillende karakteristieken kunnen worden vergeleken.

Bron: De levende Natuur
Foto: De Levende Natuur