Het gevolg van een zomerse bui is in veel gevallen wateroverlast. Een verschijnsel dat met name in stedelijke bebouwing optreedt. Gemeenten promoten het vervangen van verharding door begroeiing met de zg. tegeltaks. Burgers worden hierdoor gestimuleerd om hun bestrating te vervangen voor grond en begroeiing. Een begroeid oppervlak zorgt voor een natuurlijke en betere afvoer van hemelwater. Begroeide daken kunnen hierin ook een belangrijk zijn. Het toepassen van een waterretentiedak onder een begroeid dak zorgt voor wateropslag en waterafvoervertraging. Meer hierover in een artikel van Guy Oldenkotte