Sinds de ALV van mei  heeft de VvE een duurzame commissie, bestaande uit drie eigenaren/bewoners binnen de flat. De commissie informeert en adviseert het bestuur van de VvE over hetduurzamer/milieuvriendelijker maken van de flat. Het bestuur neemt de uiteindelijke besluiten.

Recentelijk kwam de commissie het bericht onder ogen, dat vanuit de gemeente subsidie verleend wordt voor het plaatsen van ‘groene daken’. Om voor deze subsidie in aanmerking te komen, moet  een aanvraag ingediend worden, voorzien van offertes, tekeningen, redenatie, etc. De commissie heeft deze nodige offertes aangevraagd. Het bestuur heeft vervolgens aan de eigenaren een stem over de plaatsing van een groen dak gevraagd. Gekozen werd voor Groendak. Het groene dak komt deze maand op de Barnsteenlaan in Utrecht.

De resultaten van de stemming over het aanleggen van het Groene Dak :
332 aandelen hebben voor de aanleg van een Groen Dak gestemd.
14 aandelen hebben tegen de aanleg van een Groen Dak gestemd.
97 aandelen hebben geen stem uitgebracht.