Weer mooi nieuws vanuit Bouwwerkbegroeners, sinds kort bestaat naast de Energiebespaarlening voor particuliere woningeigenaren ook de VvE Energiebespaarlening. Hiermee kunnen verenigingen van eigenaren (VvE’s) een lening afsluiten voor het treffen van energiebesparende maatregelen. Zo word het een stuk makkelijker om energiebesparende maatregelen door te voeren voor deze verenigingen, en word de stad snel een stuk groener.

groenestadDe lening is een aantrekkelijke mogelijkheid voor Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) om energiebesparende investeringen te kunnen financieren aan appartementencomplexen. Via maandelijkse betalingen van de lening spreidt de VvE de kosten zo over meerdere jaren. Als uw VvE uit tenminste 10 appartementsrechten (betreffende een wooneenheid) bestaat, kunt u in aanmerking komen voor een VvE Energiebespaarlening. Dit is onder voorbehoud van een positieve financiële en inhoudelijke toetsing door SVn.
Energiebesparing en VvE’s

Vaak valt er flinke energiewinst te behalen bij appartementencomplexen. Soms gaat dat echter gepaard met forse investeringen, waarbij er externe financieringsmiddelen nodig zijn. De VvE Energiebespaarlening maakt het nu mogelijk om, tegen een aantrekkelijke rente, energiebesparende investeringen in of aan appartementencomplexen te financieren. Dit maakt complexen energiezuiniger, comfortabeler en duurzamer.

Energiebesparende maatregelen

energiebespaarleningU kunt de Energiebespaarlening voor VvE’s gebruiken voor het financieren van verschillende energiebesparende maatregelen uit de maatregelenlijst. U kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld isolatie, HR-glas en LED-verlichting in gezamenlijke ruimten.
Het Nationaal Energiebespaarfonds

De VvE Energiebespaarlening wordt verstrekt uit het Nationaal Energiebespaarfonds.Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) is aangewezen als uitvoeringsorganisatie. Rente en aflossing stromen terug in dit fonds, zodat opnieuw VvE Energiebespaarleningen kunnen worden verstrekt.

Kenmerken & eisen van de VvE Energiebespaarlening

 • Uw VvE bestaat uit tenminste 10 appartementsrechten
 • De lening heeft een omvang van minimaal € 25.000,- en maximaal € 5.000.000,- (met een maximum van € 25.000,- per appartementsrecht betreffende een wooneenheid)
 • De lening heeft een looptijd van 10 of 15 jaar naar keuze
 • Het rentepercentage is het geldende percentage voor de looptijd van 10 of 15 jaar, deze percentages worden wekelijks gepubliceerd
 • De rente wordt vastgesteld bij binnenkomst van de aanvraag, eventuele rentestijgingen of -dalingen na binnenkomst hebben geen invloed op de aangeboden rente
 • De gehanteerde rente staat gedurende de looptijd van de lening vast
 • Aflossing op basis van maandannuïteiten
 • Het geleende bedrag wordt in een bouwkrediet gestort
 • Verstrekking door middel van een notariële akte van geldlening
 • Notariskosten zijn voor rekening van de VvE
 • De lening kan onbeperkt geheel of gedeeltelijk boetevrij worden afgelost (met een minimum van € 250,-)

Een VvE Energiebepaarlening aanvragen? Zo werkt het!

Wilt u de VvE Energiebespaarlening aanvragen? U vind op www.ikinvesteerslim.nl de aanvraag pagina. Daarnaast is er meer informatie over  de benodigdheden en de complete procedure aanwezig.