De gemeente Utrecht heeft besloten € 150.000 extra beschikbaar te stellen voor het aanleggen van groene daken of voor het aanbrengen van gevelgroen. Met dit extra subsidiegeld wil de gemeente zo’n 6000 m2 groen dak in Utrecht realiseren.

Kwamen voorheen alleen particuliere woningbezitters in aanmerking voor een subsidie, nu kunnen ook woningcorporaties, scholen en verenigingen van eigenaren gebruik maken van de subsidieregeling voor groene daken en gevelgroen.

Naast de extra bijdrage voor dak- en gevelgroen is er ook € 50.000 beschikbaar gesteld voor een ‘icoonproject’ van dak- of gevelgroen in het Stationsgebied.