In Nederland worden we ons steeds bewuster dat een groendak noodzakelijk begint te worden. Steeds meer gemeentes hebben zich uitgesproken dat ze graag een groendak willen promoten. De gemeente Rijswijk maakt deze stap heel bewust door hun nieuwe Duurzaamheidsfonds te promoten. Vorig jaar werd al bekend dat het Duurzaamheidsfonds opgezet werd. Het fonds wil graag groene plannen realiseren met subsidie. Ze willen subsidie geven aan bewoners die meer groen in de tuin gaan plaatsen of een groendak aanleggen.

Nieuwe subsidieronde sluit 1 september

De nieuwe subsidieronde die door de gemeente Rijswijk is opgezet sluit op 1 september. Twee keer per jaar kunnen inwoners, maar ook bedrijven hun plannen indienen. Met het duurzaamheidsfonds willen ze vooral de gemeente vergroenen. Aanvragen voor een groendak krijgen dus voorrang. In totaal is er elk jaar € 40.000 te verdelen over de inwoners. Per ronde gaat dit om € 20.000. Afhankelijk van de aanvraag kan er een paar honderd euro subsidie gegeven worden tot duizenden euro’s. Het is afhankelijk van het plan en de invloed op de gemeente.

Waarom wil de gemeente Rijswijk een groendak promoten?

Door de tuin te vergroten trekt de gemeente meer planten, vogels en bijen aan. De biodervisiteit in de gemeente kan hierdoor vergroot worden. Dit is één van de redenen waarom een groendak gepromoot wordt. Maar er zijn nog meer redenen waarom de gemeente meer groen wil. Door meer groen te plaatsen en dus ook het dak te benutten kunnen we regenwater vasthouden. Dit zorgt voor verkoeling. Ons klimaat is helaas aan het veranderen en we zullen dus meer heftige buien en warme temperaturen krijgen. Door groen op het dak aan te brengen kunnen we voor verkoeling in huis zorgen en isoleren we de woning. Daar komt nog eens bij dat het regenwater beter afgevoerd kan worden. Hierdoor wordt voorkomen dat regenputten overlopen etc. De gemeente Rijswijk heeft dus meerdere redenen om een groendak te promoten en subsidie te geven.

Hoeveel subsidie kan je ontvangen?

Het is belangrijk om te weten dat het wel is wie het eerste is kan het eerste kans maken op subsidie. Dien je aanvraag dus op tijd in. Schrijf helder op wat je van plan bent en wat de kosten voor je plannen zijn. Ze moeten aansluiten bij het fonds. Als je voor een groendak kiest is de kans groot dat de subsidieaanvraag wordt toegewezen. Vanuit het subsidiefonds kan je vervolgens maximaal 50% aan subsidie ontvangen voor de aanleg van een groendak.

Gaan er nog meer gemeentes volgen?

De verwachting is dat er nog meer gemeentes als Rijswijk het initiatief gaan nemen om subsidie te geven voor een groendak. Een subsidie is mooi meegenomen, maar door de uitstekende isolatie verdien je de investering sowieso terug. Daar komt nog eens bij dat je met een groendak bijdraagt aan het klimaat dat aan het veranderen is. Een groendak kan zelfs het begin zijn van Co2-neutraal wonen. Informeer gerust bij je eigen gemeente of je subsidie krijgt voor een groendak. Neem daarna contact op met één van onze specialisten in de buurt. Zij kunnen je alles vertellen over de aanleg van een groendak bij je eigen woning.