Op 19 september, tijdens het seminar ‘Groenblauwe daken voor een leefbare stad’, presenteert de Green Deal Groene Daken de Facts&Values Groenblauwe Daken. De factsheet laat de dakprestaties van multifunctionele daken zien, want slim ingerichte groene daken hebben veel voordelen. Een groen dak verkoelt en gaat twee keer zolang mee. Waterberging, biodiversiteit en extra buiten gebruiksruimte. De factsheet Facts&Values Groenblauwe Daken laat dakprestaties zo kwantitatief mogelijk zien, en is gebaseerd op dertig wetenschappelijke bronnen. Met de factsheet wil de Green Deal het gesprek tussen alle belanghebbenden van groene daken op gang brengen, met als doel om met meer en betere groene daken samen van alle voordelen gebruik te maken. Dirk Roosendaal (voorzitter Vereniging Bouwwerk Begroeners (VBB), partner Green Deal Groene Daken): “Wij zijn in een eerder stadium begonnen met een éénduidige terminologie over begroeide daken, vervolgens zijn de verschillende publicaties en onderzoeken over dakprestaties onder de loep genomen en deze bij verschillende partners (overheden, brancheverenigingen, bedrijven en kennisorganisaties) voorgelegd. Uiteindelijk zijn deze breed gedragen Facts&Values een belangrijk vertrekpunt om met elkaar het dakenlandschap aan te pakken, te vergroenen en nader vorm te geven.’’ Aart Veerman (commercieel directeur Van der Tol, partner Green Deal Groene Daken): “De talloze gestapelde voordelen van groene daken in deze flyer geven maar een ding aan: doen!” Lieke Coppens (Nelen & Schuurmans, partner Green Deal Groene Daken): “We willen met deze factsheet eenvoudig en compleet inzicht geven in de kosten-batenbalans voor een groenblauw dak. Door de meerwaarde voor onze leefomgeving duidelijk te maken willen we het vergroenen van daken versnellen.” Een van de voordelen van een Groenblauw Dak is dat bij neerslag deze 45 tot 70% verdampt. De planten op het dak verdampen de neerslag. Dit geeft verkoeling binnen en buiten, en zorgt dat er minder water van het dak afstroomt direct naar het riool. Door de verkoelende werking op het dak leveren zonnepanelen in combinatie met groen 6% meer energie op. En wanneer alle daken groen zijn in een wijk, is een reductie tot 50% minder riooloverstortvolume te realiseren. Ook als het alleen om sedumdaken gaat. Hiermee houden we het oppervlaktewater schoner. De factsheet Facts&Values Groenblauwe Daken toont deze en meer voordelen voor zowel de gebouweigenaar als voor anderen in de omgeving. De Factsheet Facts&Values Groenblauwe Daken is vanaf 19 september te downloaden: https://www.greendealgroenedaken.nl/facts-values/

Green Deal Groene Daken Binnen de het samenwerkingsverband Green Deal Groene Daken werken waterschappen, gemeenten, gebouweigenaren, groen dak bedrijven en kennisinstellingen aan een hoger maatschappelijk rendement van groene daken. Samen stapelen ze de winst van waterberging, verdamping, biodiversiteit, verkoeling en meer op het dak.De partners ontwikkelen succesvolle routes voor opschaling, zoals belastingvoordelen, betere gebouwlabels en korting op hypotheekrente. Ze willen voorjaar 2019 door als onafhankelijk landelijk platform multifunctionele daken. De factsheet Facts & Values Groenblauwe daken is samengesteld door Green Deal Groene Daken partners: gemeente Rotterdam, Nelen & Schuurmans, Van der Tol en Vereniging Bouwwerkbegroeners in samenwerking met STOWA / COP Meten en Monitoren Groenblauwe Daken.

Meer informatie Doe mee en ontgin met ons het daklandschap: www.greendealgroenedaken.nl Meer over hoe de waarde van het dak te vergroten: www.multifunctioneledaken.nl Alle bronnen van deze Facts & Values: www.greendealgroenedaken.nl/facts-values Seminar Groenblauwe Daken in Nijmegen: https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-nieuws/wateragenda/1879-19-sept-water-in-smart-cities-groenblauwe-daken