Steeds meer gemeenten verstrekken consumenten flinke subsidies bij de aanleg van een ‘groen’ dak (vergoeding tot 67% per m²). Vorig jaar deden onder andere de gemeente Den Haag, Rotterdam en Groningen al aan deze promotie en steeds meer gemeenten gaan hier in mee (bijvoorbeeld nu ook Delft en Eindhoven). Vorig jaar deed USP voor het eerst onderzoek naar de potentie/interesse hierin onder consumenten. Toen bleek dat 3% van woningeigenaren met een plat dak gebruik zou maken van de subsidie wanneer deze door haar gemeente zou worden aangeboden. Hiernaast zou nog eens een kwart (25%) hier ‘misschien’ gebruik van maken. Uit de argumenten van de eigenaren die geen groen dak wilden bleek toen met name dat dit kwam doordat men onbekendheid met de voor- en nadelen en kosten van een ‘groen dak’. Oftewel: de gemeentelijke subsidies omtrent ‘groene daken’ hadden in 2009 met name een bewustwording- en aanjagerfunctie (en niet direct een koop-bevorderingsfunctie).

Momenteel zijn we een jaar verder en is duurzaamheid en milieu niet meer weg te denken uit kranten, (vak)bladen en televisie maar ook niet uit reclames en campagnes van onnoemelijk veel bedrijven. Zou dit een positief effect hebben gehad op de mate van interesse onder woningeigenaren in een ‘groen dak’? En: zijn het nou met name senioren of jonge woningbezitters die open staan voor ‘groene daken’? Kunnen groene dakenbedekkers hun pijlen het beste richten op lager opgeleiden of juist hoger opgeleiden? Wie zijn in potentie de ‘innovators’?

Trend duurzaamheid positief effect op interesse in (subsidie) groene daken?
De gemeente Rotterdam gaat de komende jaren extra investeren in groene daken. De stad wil tot en met 2011 25.000 m² dak van gemeentelijke gebouwen beplanten. Ook de provincie Utrecht wil ‘aan’ de ‘groene daken’. Niet alleen steden of provincies zijn er mee bezig, ook politieke partijen hebben het steeds vaker over het toepassen van ‘groene daken’. Duurzaamheid is misschien wel de grootste trend van de laatste 10 jaar: TV-reclames en radiocommercialblokken zitten er vol mee en ook TV zenders stemmen de inhoud van hun programmering steeds vaker af op dit thema (bijvoorbeeld Discovery Channel: Ecopolis (http://science.discovery.com/video/ecopolis.html)). Uiteraard heeft deze enorme hoeveelheid uitingen een effect op de houding van consumenten en hun gedrag (zie het succes van bijvoorbeeld de hybride auto’s en groene stroom), al lijkt een financieel voordeel soms een randvoorwaarde voor een daadwerkelijke aankoop.

Van een positief effect hiervan op de interesse in een gemeentelijke subsidie voor ‘groene daken’ is vooralsnog slechts in zeer beperkte mate sprake. In 2009 gaf 3% van de woningeigenaren met een plat dak aan van de subsidie gebruik te zullen maken wanneer zijn/haar gemeente deze zou aanbieden. Anno 2010 is dit 4%. Het deel dat zegt geen gebruik van de subsidie te willen maken is iets ingezakt (van 40% naar 38%). Het deel dat twijfelt is iets groter geworden (25% naar 27%).

Wie wil een groen dak?
De interesse in een subsidie voor een ‘groen dak’ is met name (relatief) hoog onder jonge woningeigenaren met een plat dak (t/m 35 jaar) en hoger opgeleide woningeigenaren met een plat dak. Onder beide groepen zegt 6% gebruik te willen maken van de subsidie wanneer zijn/haar gemeente deze zou aanbieden. Het aandeel ‘tegenstanders’ is onder deze groepen logischerwijs ook het kleinst (respectievelijk 29% en 36%). De meeste ‘tegenstanders’ zijn terug te vinden onder woningeigenaren van 55 jaar en ouder (46%).

Hoe belangrijk is de subsidie nog voor de aanschaf van groene daken?
Deze is nog steeds erg belangrijk. Aan de woningeigenaren met een plat dak die aangeven (misschien) gebruik te willen maken van de subsidie wanneer zijn/haar gemeente deze aan zou bieden, gaf vorig jaar 53% aan er zonder subsidie weer vanaf te zien. Anno 2010 is dit gedaald tot 48%. De groep die ook zonder subsidie zegt voor een groen dak te willen gaan, is gestegen van 1% naar 4%. De (kleine) verschuivingen van deze uitkomsten lijken er voorzichtig op te wijzen dat de consument zich ook inzake ‘groene daken’ een duurzamere houding lijkt aan te nemen en hierbij niet meer alleen aan de eigen portemonnee denkt. Het is afwachten of deze houding uiteindelijk ook zal gaan leiden tot daadwerkelijk (aankoop)gedrag.

Bron: USP Marketing Consultancy
Internet : www.usp-mc.nl