Leden van Vereniging Bouwwerk Begroeners (VBB) zijn experts op het gebied van begroeide daken en groene gevels.

Op nationaal niveau is de VBB een hoofdrolspeler als de branchevereniging met ervaren leden. De bouwwerkbegroeners vormen geen grote club maar wel een met ervaring die er toe doet. Enkele leden werken al jaren als grootste op hun gebied in Europa of zelfs wereldwijd. Het motto van Vereniging Bouwwerk Begroeners is Kennis door organisatie.

De VBB is lid van de Europese Federatie Bouwwerkbegroeners (EFB) en de Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau (FLL).  Maak kennis met de leden van de vereniging en de diverse typen van begroeide daken zoals vegetatiedakentuindaken en de realisatie.
Overzicht van bouwwerkbegroeners

 

Voor specifieke informatie over ontwerp, specificatie, product en uitvoering van begroeide daken en gevels adviseert de VBB rechtstreeks contact op te nemen met haar leden. Er bestaat vaak een mogelijkheid voor subsidie bij groene daken.

Kijk ook eens naar de specifieke informatie gegeven onder de tabbladen (bouwfysica, isolatie, dakopbouw en methodiek).

 

Foto’s: o.a. Dow Benelux & Sempergreen

Voor specifieke informatie over ontwerp, specificatie, product en uitvoering  van begroeide daken (groendaken, vegetatiedake, tuindaken, gebruiksdaken) adviseert de VBB rechtstreeks contact op te nemen met haar leden.

__________________ ___________

Foto’s: Dow Benelux – Sempergreen