Met de ingang van de Eurocode en het vervallen van verschillende normseries is er veel onduidelijkheid ontstaan rondom de berekeningswijze van windbelasting op constructies.

Kan een dakbegroeiing beschouwd worden als de ballastlaag van de dakbedekking? Dit zou enkele belangrijke voordelen hebben. Het onderzoek hiernaar, waarmee de daken aantoonbaar moeten voldoen aan de geldende normen en eisen, is in een vergevorderd stadium; het is echter nog niet afgerond.
Een artikel met overzicht van de stand van zaken.

Bron: Roofs3-2014 p6-9