‘Kennis door organisatie’ is het motto van VVB. Het doel is het bevorderen van begroeiing van gebouwen in de ruimste zin van het woord, in het bijzonder groene daken en groene gevels.

 Dit wordt o.a. gerealiseerd door:
•  uitwisselen van informatie met vakgenoten, overheden, instellingen opdrachtgevers, …;
•  verlenen van medewerking in vakcommissies en organisaties, normen richtlijnen en voorschriften;
•  nemen van maatregelen in het bereik van kwaliteitsbescherming;
•  opstellen van publicaties;
•  organiseren van bijeenkomsten t.b.v. informatie, discussie en scholing;
•  verzorgen van seminars, workshops.

Voor wie is de VBB actief?
•  Voor hun leden, bouwwerkbegroeners, daktuin ontwerpers, hoveniers, groenvoorzieners, ecobouwers, etc.
•  Architecten, ontwerpers, gemeenten en overheden
•  Opdrachtgevers, beheerders en eigenaren van gebouwen

Waarin zijn de leden van de VBB gespecialiseerd?
De leden van de VBB zijn specialisten op het gebied van

•  groene daken en groene gevels, bouwwerkbegroeiingen
•  dakbedekkingen, isolatiematerialen
•  drainageplaten en lagenopbouw
•  wortelwerende folies en beschermlagen
•  dak- en gevelgroen
•  dak- en gevel-irrigatiesystemen / beregening
•  extensieve en intensieve begroeiingen, parkeerdaken
•  onderhoud van bouwwerkbegroening
•  leveren en transport van substraat
•  ontwerpen van begroeide en gebruiksdaken

Activiteiten van de VBB in 2014
Deelname in NEN normcommissie-werkgroep groendaken
Deelname in BUtgb certificeringswerkgroep groendaken
Verzoring van diverse seminars over groendaken en groengevels
Diverse publicaties in vakbladen en op websites

—————————————————————————————————-
De VBB is lid van:

•  Europese Federatie Bouwwerkbegroeners
•  Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V