In 2012 kwam Plant Research International (PRI) met een Life Cycle Assessment (LCA) studie naar buiten. Belangrijkste conclusie van de studie was dat chemisch bestrijden op verharding volgens de gekozen onderzoeksmethode minder milieuschade zou opleveren als niet-chemisch bestrijden. Het idee van een LCA is dat je door de hele productieketen van een product en de toepassing ervan de milieuschade optelt. Hier zou chemisch dus beter uitkomen. Belangrijk onderdeel is het feit dat niet-chemisch (bijvoorbeeld borstelen heet water of branden) veel meer fossiele brandstoffen kost.

De LCA studie leidde tot veel ophef. Zelfs tot in de Tweede Kamer. De ministerie besloot daarop de studie te reviewen door CML, een onderdeel van de universiteit van Leiden. Uit deze review blijkt nu dat er best kritiek gegeven mag worden op de studie uit 2012, maar dat de resultaten grotendeels overeind zullen blijven.

Bron en foto: Dak&Gevel Groen