Wat weerhoudt investeerders om de gebouwen te begroenen?
Veelal is het rendement van een groen dak of een groene gevel onbekend.
De energiewinst van een begroeid dak of gevel is moeilijker vast te stellen, en direct in geld uit te drukken, dan bij zonnepanelen.
Begroeide gebouwen dragen op andere wijze bij aan de omgeving. Waterbuffering en het  geven van een extra impuls aan de groenbeleving zijn veel gehoorde en gewaardeerde opmerkingen van bewoners in dichtbevolkte staddelen.

Betekenis van begroeide daken en gevels
Praktijkonderzoek (o.a. min. EZ, Hogeschool Rotterdam, TU Wageningen) hebben het nut van begroeide gebouwen (daken en gevels) bewezen.
Uit de onderzoeken blijkt o.a. een positieve bijdrage wat betreft waterhuishouding (waterbuffering, vertraging van afvoer van neerslag) en de invloed op zomerse temperaturen binnen het gebouw. Bovendien verwacht men dat begroeide gebouwen, als investering, in de toekomst een meerwaarde kunnen betekenen.

Begrip en acceptatie
Niet altijd zijn de directe effecten van begroeide daken voor de gebruikers en de werkgelegenheid direct zichtbaar.
Een meer beheerste waterafvoer tijdens hevige (zomerse) buien is ten gunste van gemeenten en waterschappen. Ondanks de diverse mogelijkheden voor subsidie van begroeide daken en gevels blijft de acceptatie achter t.o.v. bijvoorbeeld zonnepanelen. Ontwerpers hebben veel moeite om opdrachtgevers over de brug te krijgen.

Kennis van zaken
Het aanleggen van een begroeid dak of gevel vraagt om juiste kennis van zaken, die bij gespecialiseerde bedrijven aanwezig is.
De Vereniging Bouwwerk Begroeners (VBB) ijvert voor kwaliteit en regelgeving, die toepassing van begroeide daken en gevels kunnen stimuleren.
Voor meer gedetailleerde informatie over begroeide daken en gevels kunt u contact opnemen met de leden van de VBB.