In Nederland moeten we het energieverbruik flink gaan terugbrengen. Het energieverbruik moet vergeleken met 1990 in 1930 met zo’n 40 procent omlaag. Om dit te realiseren moeten er een aantal plannen doorgevoerd worden. We moeten in Nederland een groene revolutie gaan starten om het verbruik naar beneden te brengen. We besparen alleen nog lang niet genoeg om de groene revolutie in gang te zetten.

We moeten van aardgas af

We roepen het nu al een paar jaar. We moeten van het aardgas af. Nieuwbouwhuizen hoeven sinds kort niet meer verplicht voorzien te worden van een gasaansluiting. Dit is de eerste naar het groen maken van onze woningen. Als we in 2050 klimaatneutraal willen zijn moeten we van het aardgas af. We moeten dus andere manieren gaan bedenken om onze woningen te gaan verwarmen. Daarnaast moeten we gaan nadenken over de isolatie. Door onze woning goed te isoleren hoeven minder tot zelfs geen gas meer te gebruiken voor de verwarming van ons huis.

Isoleren met een groendak

Een mooi alternatief voor de groene revolutie is absoluut een groendak. Het is geen extreem dure manier van isoleren en het ziet er ook nog eens leuk uit. Daarnaast draagt het niet alleen bij aan de isolatie, maar ook aan wateroverlast. Door een groendak kan het water veel beter weg. Hierdoor lopen onze putten minder snel over. Onze daken kunnen dankzij een groendak voor een deel energieneutraal worden. Om dit voor 2050 te bewerkstellen moeten woningeigenaren overstag gaan. Op dit moment wordt dit al gestimuleerd met subsidies. Steeds meer gemeentes geven een subsidie aan huiseigenaren met een groendak. Alleen dit zorgt er nog niet voor dat iedereen een groendak neemt.

Zonnepanelen en zonneboiler voor vermindering energieverbruik

Naast een groendak is het belangrijk dat er ook meer zonnepanelen worde geïnstalleerd. Het is daarom ook jammer dat de regering aan het rommelen was met de regels om minder subsidie te geven op zonnepanelen. Gelukkig is dit sowieso tot aan 2025 uitgesteld. Het is daarom belangrijk om juist nu te investeren in zonnepanelen. Met de zonnepanelen kunnen we groene energie opwekken en groene energie terug leveren. Met een zonneboiler kunnen we ons water verwarmen met zonne-energie. We hebben zo ook geen gas meer nodig een doelstelling die voor 2050 gesteld is.

Combineer zonnepanelen met een groendak

Er zijn nog te weinig woningeigenaren die op de hoogte zijn van het effect van een groendak. Het dak blijft hierdoor in de zomermaanden koel. De zonnepanelen verliezen zo geen energie aan het koelen van de apparatuur. Het rendement loopt zo veel hoger op. Door zonnepanelen met een groendak te combineren krijg je niet alleen een hoog rendement, maar kan je ook het energieverbruik terugdringen. Je hebt zo als het ware een win-win situatie. Het is alleen de vraag of de consumenten overstag gaan. 60% van de woningen zijn namelijk in het bezit van woningeigenaren en niet van coöperaties. Er is dus nog flink wat werk aan de winkel voor de regering om consumenten te informeren.

Wilt u zelf meer informatie over een groendak eventueel in combinatie met zonnepanelen? Onze bouwwerk begroeners staan voor u klaar om u te informeren over de mogelijkheden.