Medio vorig jaar is de NEN-normcommissie Begroeide Daken in het leven geroepen. De commissie heeft als doel gedragen afspraken te maken voor prestatie-eisen, functionele eisen en toetsingsmethoden waaraan bouwwerkbegroeiing zou moeten voldoen. In eerste instantie zal de commissie zich richten op begroeide daken, gezien de populariteit en omvang van deze markt. In een later stadium worden daar mogelijk nog begroeide gevels en binnentuinen aan toegevoegd.

In deze NEN-normcommissie Begroeide Daken hebben, naast de VBB onder meer zitting afgevaardigden van BGA Dak- en Gevelgroen, VEBIDAK, NEN, SBR, BDA, Hogeschool Rotterdam, Gemeente Rotterdam, VBB, Leven op Daken, Optigroen, VHG en Zinco.

De vertegenwoordigers van de VBB zijn Dirk Roosendaal en Gerard Smits.