Eurosafe Solutions

Conradstraat 15
8013 RN Zwolle
+31 (0)38 467 1910

 

 

Eurosafe Solutions levert hoogwaardige dienstverlening en betrouwbare oplossingen op het gebied van veilig werken op hoogte en in besloten ruimten. Van het installeren van veiligheidsvoorzieningen zoals ankerpunten op daken tot het inzetten van rescueteams en mangatwachten. Van het leveren van persoonlijke beschermingsmiddelen tot keuring en inspectie. En van het geven van trainingen in veilig werken tot het meten van gevaarlijke gassen in besloten ruimten.

Safety Circle®

Eurosafe Solutions heeft de unieke Safety Circle® ontwikkeld. Hierin komen al onze diensten naar voren, die u helpen elk facet voor veilig werken op hoogte of in besloten ruimten te beheren en onderhouden. Een goede managementtool waarborgt de kwaliteit, veiligheid en de waarde van uw gebouwen. Wij ondersteunen u graag en zetten ons veiligheidsconcept, bestaande uit vijf onderdelen, daarvoor in.

Bij onze adviezen volgen we de laatste normen en wetgeving, waaronder de arbeidshygiënische strategie (AHS). Het uitgangspunt van de AHS is het wegnemen van de bron van het gevaar, vervolgens het nemen collectieve maatregelen, dan het nemen van individuele maatregelen en tot slot het gebruik van passende persoonlijke beschermingsmiddelen. Voor het onderhoud is getraind en gecertificeerd personeel noodzakelijk. Hoe eerder in een project wordt nagedacht over veilig onderhoud in de exploitatiefase, des te efficiënter de uitvoering hiervan.