De Britse architect Helen Seymour–Smith ontwierp een passief huis op een landschappelijk gevoelige locatie in de Cotswolds. Het passief huis is als het ware opgenomen in een heuvel in dit beschermde oer-Engelse landschap, Underhill House. De woning is gelegen op de locatie van een eeuwenoude boerenschuur, Hill Barn. Dow Building Solutions werkte samen met de architect aan dit duurzame project.

De Cotswolds, ten westen van Oxford, vormen een beschermd landschap, ofwel een Area of Outstanding Natural Beauty, kort gezegd AONB. Het stempel van beschermd landschap betekent dat het verkrijgen van een bouwvergunning een hele uitdaging is.

Architect Helen Seymour-Smith ging deze uitdaging aan. Zij ontwikkelde een ambitieus plan voor de restauratie van een 300 jaar oude boerenschuur, met bestemming kantoor voor haar architectenbureau, en tegelijkertijd de bouw van een woning conform de eisen van passiefhuis. De vervallen boerenschuur, Hill Barn, stond op de helling van een heuvel in de buurt van het door Shakespeare beroemde Stratford-upon-Avon, waar een bouwverbod geldt. De moderne woning is haast onzichtbaar opgenomen in het landschap, in de helling van de heuvel, voor zo min mogelijk visuele ‘vervuiling’. Vandaar de naam van het project: Underhill House.

De plaatselijke stedenbouwkundige dienst van Stratford-upon-Avon was onder de indruk van het ecologisch duurzame project met respect voor de omgeving. Daarom besloot de dienst, ondanks het geldende bouwverbod voor de omgeving, in te stemmen met de plannen van Seymour-Smith. Echter, omdat het project zou indruisen tegen het lokaal ruimtelijk beleid, moesten de plannen voor een definitieve goedkeuring voorgelegd worden aan het bestuur van West Midlands.

De goedkeuring kwam dankzij een speciale ontheffing voor nieuwbouw in het open landschap die (vrij vertaald) kan worden beschouwd als baanbrekend en ontworpen volgens de hoogste standaarden in de hedendaagse architectuur.

Passiefhuis
Het Underhill House is niet alleen ontworpen met het oog op een zo gering mogelijke impact voor omgeving, de vorm en de bouwmaterialen zijn gekozen met de bedoeling een zo duurzaam mogelijke woning te realiseren. De inspanningen van de architect loonden de moeite, want het Underhill House werd het eerste in Engeland het eerste gecertificeerde passiefhuis.

Aan de zuidzijde is het Underhill House is volledig van glas voorzien. Voor de rest is de woning van dik geïsoleerd en bedekt met aarde, goede uitgangspunten voor het ontwerp van een passiefhuis, rekening houdend met de toetreding e het vasthouden van zonnewarmte. De constructie van de ondergrondse woning is volledig van beton. Het beton is grotendeels in het zicht gelaten ten behoeve van warmteaccumulatie in de constructie. De wanden. de vloeren en het dak zijn alle geïsoleerd met STYROFOAM-A.

Door het zorgvuldig doordachte ontwerp, is geen extra energie nodig om het gebouw te verwarmen. De tests op luchtdichtheid van het Underhill House lieten heel goede resultaten zien: een volumestroom van 0,22/h terwijl conform de eisen van passiefhuis een maximale volumestroom 0,60/h toegestaan is, dat wil zeggen dat de woning per uur 0,6 maal het volume per uur, mag ‘lekken’, bij een druk van 50 pascal.

Isolatie
Mede door de toepassing van verschillende isolatieproducten uit de lijn Styrofoam-A, de blauwe plaat van geëxtrudeerd polystyreen, kreeg het Underhill House het passiefhuis-certificaat. Het gaat om Styrofoam-A –producten zoals Floormate en Roofmate voor het goed isoleren van de begane grondvloer, het dak en de wanden.

Geëxtrudeerd polystyreenschuim bevat heel veel kleine homogene, gesloten cellen. Daardoor is het materiaal behoorlijk drukvast en is het nauwelijks vochtgevoelig, en heeft het tegelijkertijd een uitstekend isolatiewaarde. Het materiaal is bij uitstek geschikt om de gebouwschil aan de buitenkant in te pakken waardoor er rondom een goede, doorgaande thermische isolatielaag zonder koudebruggen mogelijk is, met zo min mogelijk kans op warmtelekken.

Daardoor kon het beton van de constructie binnen in het zicht gelaten worden, met als voordeel de reeds genoemde mogelijkheid tot warmteopslag in de constructie.

De U-waarden (warmtedoorgangscoëfficiënt) met Styrofoam-A zijn:

  • vloer, 0,1 W/m2K;
  • wanden, beneden maaiveld, 0,11 W/m2K;
  • dak, 0,097 W/m2K.