De informatie in de richtlijn begroeide daken geeft een overzicht van materialen, systemen en/of producten die worden toegepast in begroeide daken. Ook wordt informatie gegeven voor beproeving, beoordeling van conformiteit.

Aangegeven wordt welk niveau een bepaalde producteigenschap minimaal moet hebben opdat het product geschikt zal zijn voor toepassing in een type begroeid dak. De prestaties van systemen waarin deze producten zijn verwerkt worden niet behandeld.

In de praktijk zijn voor begroeide daken de volgende technische eigenschappen van belang:

  • Hemelwaterbuffering op het begroeide dak, uitgedrukt in l/m2.
  • Afvloeivertraging van hemelwater van het begroeide dak, uitgedrukt in liter/minuten.
  • Binding van fijnstof op het begroeid dak uitgedrukt in gram/jaar.
  • Thermische isolatie voor koeling van de ruimte onder het dak, in W/(m²K) equivalenten.
  • Thermische isolatie voor verwarming van de ruimte onder het dak, in W/(m²K) equivalenten.
  • Weerstand tegen windbelasting en tegen winderosie en begaanbaarheid van dak en dakbegroeiing voor mensen en machines.