STABU geeft al ruim 30 jaar een systematiek uit voor de bouwsector, met als doel om de toepassing van producten te kunnen voorschrijven in bestekken. Momenteel is STABU de huidige STABU² systematiek aan het ombouwen naar STABU Bouwbreed, die eind 2014 gereed is. Hiermee kunnen niet alleen werken worden beschreven, maar kan ook vanuit het BIM direct gespecificeerd worden naar technische oplossingen. Daarnaast wordt het mogelijk om functionele specificaties door te vertalen naar technische specificaties door andere partijen dan de opdrachtgever. De nieuwe STABU Bouwbreed systematiek richt zich daarom op architecten, bestekschrijvers, aannemers, installateurs en onderhoudsbedrijven.

In de traditionele STABU² bestekken (33.36 BEGROEIDE DAKEN) is het niet goed mogelijk om uniform per type begroeid dak en per functionele laag de diverse onderdelen goed te rubriceren. Gezien de verscheidenheid van de functionele lagen en de diversiteit van de onderdelen heeft STABU in samenwerking met de Vereniging Bouwwerk Begroeners (VBB) de uniformiteit voor de onderdelen BEGROEIDE DAKEN en DAKVERHARDINGEN vastgelegd in de nieuw uit te geven classificatie Bouwsystemen & Installaties welke onderdeel uitmaakt van het STABU Bouwbreed systeem.
De terminologie is aangepast en verbeterd om spraakverwarringen tussen samenwerkende partijen en gebruikers te voorkomen.