Eind 2015, op 3 december, is de eerste fase afgerond tijdens de afgelopen bijeenkomst van de Green Deal Groene daken. Er is gesproken over de vijf geformuleerde verdien-ideeën en deze zijn verder uitgewerkt.

Naast een verdienmodel wordt er tevens gewerkt aan een verdeelmodel en een beheermodel. Momenteel kijken verschillende partijen, zoals de Waterschappen, verzekeraars, marktpartijen en kennisinstellingen naar een nieuw maatschappelijk verdienmodel.

Tijdens de laatste bijeenkomst werden de volgende ideeën over de verdienmodellen besproken en uitgewerkt:

Differentiatie belastingen
Diverse partijen zijn al voorzien van een groen dak. De organisatie wil hen belonen door een korting te geven op gebouwgerelateerde belastingen.

Waterschade preventie en verzekeren
De partijen die al voorzien zijn van een groen dak, worden beloond met diverse kortingen of verzekeringen. Zo kunnen de partijen kortingen ontvangen op gebouwgerelateerde verzekeringen, maar gemeenten worden ook verzekerd voor aansprakelijkheid.

Gebouwlabels
Door gebruik te maken van gebouwlabels wordt de waarde voor water en biodiversiteit toonbaar gemaakt.

Ecosysteemherstel
Om een nieuwe markt in kaart te brengen, wordt er onderzoek gedaan naar verschillende kansen voor groene daken en diverse daken worden gebundeld. Door de verschillende daken te bundelen, kan dit voor projectontwikkelaars en grote investeerders interessant worden.

Mindset
Green Deal Groene daken wilt de mindset in de omgeving verbeteren. Daarom worden de voordelen van groene daken gedeeld met zoveel mogelijk mensen. Het verbeteren van deze mindset wordt gerealiseerd door het verspreiden van kennis via een onafhankelijke website.

Na het bespreken en uitwerken van deze verdienmodellen is het besluit genomen om halverwege januari het definitieve eindrapport te presenteren. Tijdens deze presentatie wordt onder andere over een plan van aanpak en concepttekst geïnformeerd.

Door middel van deze presentatie kunnen partijen binnen de organisatie aankijken of zij in het vervolg deelnemen aan deze verdienmodellen. Als de partijen aangeven dat zij aanwezig zijn bij de volgende fase van de Green Deal Groene daken dan kunnen zij tevens aangeven om aan te sluiten als nieuwe partner.

20160115_Afbeelding-nieuwsberichtVorig jaar hebben meerdere partijen zich aangesloten bij de Green Deal Groene daken. Zo wilden zij laten zien dat zij zich willen inzetten om belemmeringen bij het aanleggen van de groene daken om te zetten in een stimulans.

Meer informatie kan je vinden op deze website.

Bron: http://stad-en-groen.nl/