De laatste jaren horen we dat grote steden steeds meer vervuilende stoffen uitstoten. Gericht onderzoek per stad is er echter nog nooit grootschalig gedaan. Er worden wel metingen gedaan, maar geen complete klimaatscan. Met zo’n onderzoek zou er gekeken kunnen worden welke verbeteringen een stad als Rotterdam kan ondergaan. Bijvoorbeeld door de aanleg van meer groene daken en het weren van voertuigen uit de stad.

Diverse onderzoeken worden in Rotterdam uitgevoerd

Een zogenaamde Cityscan wordt door 60 studenten in een week tijd uitgevoerd. Ze willen kijken welke klimaatverandering er op dit moment in Rotterdam plaatsvind. Met dit onderzoek hopen ze de klimaatverandering aan te pakken. Ze willen onderzoeken welke maatregelen er eventueel genomen kunnen worden om de klimaatverandering te stoppen. Zo wordt tijdens de cityscan o.a. de temperatuur in de lucht gemeten en kijken ze hoeveel plastic er in de haven aanspoelt. Doordat er diverse onderzoeken gedaan worden met meerdere studenten levert het onderzoek straks heel veel data op.

Onderzoek naar waterafvoer in Rotterdam

In tien straten doen de studenten verspreid over de stad onderzoek naar regenwater. Ze doen onderzoek hoe goed het regenwater in de stad weg kan. Kunnen de klinkers en het gras de grote hoeveelheid regenwater aan? Vooral in de toekomst kunnen we steeds meer regen verwachten. Het water moet alleen wel ergens heen. Dit wordt onderzocht. Als er teveel bebouwing is kan dit problemen opleveren met het water afvoer. Het water kan niet goed weg en er kan wateroverlast ontstaan. In het ergste geval kunnen delen van Rotterdam hierdoor zelfs overstromen. Dit heeft allemaal te maken met de klimaatveranderingen. Het is belangrijk om dit tijdig te weten en hiervoor maatregelen te nemen.

Vergelijken met verschillende steden

Het idee is om zo’n cityscan straks in meerdere grote steden uit te gaan voeren. Er wordt bijvoorbeeld vastgelegd op welke manier het onderzoek wordt uitgevoerd. Alleen door de data op dezelfde manier te verzamelen kunnen we straks het klimaat in verschillende steden gaan vergelijken. Op dit moment is Rotterdam pas de eerste stad met een cityscan, maar mogelijk volgen al snel meerdere steden in Nederland. Niet alleen Nederland doet mee aan deze grootschalige cityscan, maar ook de rest van Europa. Over 3 weken gaan ze bijvoorbeeld de Poolse stad Gdansk scannen. Maar ook steden als Kopenhagen, Valencia en Barcelona hebben interesse. Nederland is absoluut innovatief met haar eigen cityscan en mogelijk volgt straks de rest van de wereld.

Groene daken kunnen een oplossing bieden

In de verzamelde informatie staat ook hoeveel groene daken Rotterdam op dit moment heeft. De wetenschappers gaan onderzoek doen of het noodzakelijk is dat er nog meer groene daken komen. De groene daken kunnen niet alleen voor isolatie zorgen, maar ook voor minder wateroverlast. Als de wateroverlast te groot is dan kan het advies zijn om extra groene daken aan te leggen. Hiermee kan ook de uitstoot verminderd worden. De groene daken kunnen tevens gebruikt worden om extra zonne-energie op te wekken. Wil je ook meer informatie over een groendak op je eigen woning? Op onze website vind je een lijst met alle specialisten in Nederland. Je kan hier contact opnemen met één van de specialisten in jouw regio voor een groendak.