Het bureau Stadsnatuur Rotterdam onderzocht wat de waarde is van de natuur op enkele ‘groene daken’ in de stad. En wat blijkt: op de meest onverwachte plekken kwam onderzoeker Wouter Moerland de meest bijzondere planten en dieren tegen. Als opmaat naar onze uitzending vanuit Rotterdam leidt Wouter Moerland ons rond op twee groene daken.

Sedum vs Spontaan
Met deze studie zijn twee sedumdaken onderzocht en één dak met spontaan opgekomen vegetatie. De volgende conclusies konden worden getrokken:

  • Substraatdikte speelt een belangrijke rol in de opbouw van organisch materiaal. Dit is vermoedelijk debet aan de lage diversiteit op de sedumdaken.
  • Op oudere daken komen doorgaans meer soorten voor, in het bijzonder wantsen en spinnen. Dit kan verklaard worden doordat kolonisatie van nieuw leefgebied een proces van toeval is: dieren of planten komen toevallig terecht in geschikt habitat.
  • De ecologische waarde van sedumdaken blijkt buiten de bloeipiek in juni-juli minimaal is. Enkele wantsen en spinnen zijn jaarrond aanwezig; vliegen en vliesvleugeligen zijn praktisch afwezig buiten de bloeitijd van Sedum.

Groene daken, ook sedumdaken, zijn een verrijking voor het stedelijk groen. Een diversiteit aan vegetatietypen is wel wenselijk. In de aanbevelingen worden enkele suggesties gedaan om met simpele ingrepen groene daken ecologisch interessanter in te richten. Soorten in het stedelijk milieu, in het bijzonder bijen en hommels, zijn gebaat bij een dakbedekking voorzien van een variatie aan substraat(dikte) en vegetatie.

Het rapport ‘ecologische waarden op drie groene daken in Rotterdam kunt u hier lezen.

 

Bron: Vara vroegevogels