Veel gemeentes in Nederland promoten de toepassing van een begroeid dak en/of begroeide gevel en ondersteunen de aanleg met subsidie. Subsidiebedragen kunnen variëren per gemeente en per toepassing.
Op de websites van onderstaande gemeenten vindt u gedetailleerde informatie over de subsidiemogelijkheden en bijbehorende voorwaarden.

Vraag altijd bij de gemeente naar de laatste subsidieverordeningen.

Onder andere de volgende gemeenten hebben een subsidieregeling voor bouwwerkbegroening:

Amsterdam, Delft, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Heemskerk, Leeuwarden, Nieuwegein,

Nijmegen, Rotterdam,  Schiedam, Utrecht en nog enkele anderen.

Onderstaand vind u meer over deze gemeenten:

Subsidie voor begroeide daken en gevels in Amsterdam

Subsidieverordening Groene Daken en Muren.

De gemeente Amsterdam wil het aanleggen van groene daken graag stimuleren. De gemeente en een aantal stadsdelen hebben hiervoor een subsidieregeling ingesteld. De regeling van de Centrale Stad van 2012 is nog niet beschikbaar. De subsidieregeling van de stadsdelen Centrum, West, Nieuw-West, Zuid en Oost is er al wel.

Algemene info: Amsterdam info groene daken
Subsidie info:    Amsterdam subsidie regelingen stadsdelen

Subsidie voor begroeide daken en gevels in Delft

De Delftsgroene Daken subsidie is bestemd voor particuliere woningeigenaren, non-profitorganisaties (als eigenaar van een pand) en bedrijven binnen het grondgebied van de gemeente Delft.

Subsidie voor begroeide daken en gevels in Den Haag

De gemeente Den Haag stimuleert de aanleg van groene daken: een dak dat begroeid is met planten. Van 1 juni 2009 tot 1 november 2014 kunt u daarvoor subsidie aanvragen.
Informeer voordat u subsidie aanvraagt bij een stadsdeelkantoor of u een bouwvergunning nodig heeft.

Algemene info: Den Haag info groene daken
Subsidie info:    Den Haag subsidie

Subsidie voor begroeide daken en gevels in Eindhoven

Publicatie 2012

De gemeente Eindhoven investeert in de aanleg van een gescheiden rioolstelsel om zo afvalwater en schoon regenwater gescheiden op te kunnen vangen.
Ook u kunt het verhard oppervlak afkoppelen, bijvoorbeeld door de regenpijp aan te sluiten op het hemelwaterriool of een groen dak aan te leggen.

Algemene info: Eindhoven info groene daken
Subsidie info:    Eindhoven subsidie

Subsidie voor begroeide daken en gevels in Groningen

De gemeente Groningen staat zeker niet onderaan in de top 10 van steden met de meeste groene daken. Maar staan we op de derde plaats, na Amsterdam en Rotterdam? De ‘achterstand’ kan ‘m zitten in de voorwaarden van de verstrekking van de gemeentelijke subsidie. Groningen verstrekt  subsidie voor groene daken aan particulieren en bedrijven.

Algemene info: Groningen info groene daken
Subsidie info:    Groningen subbsidie

Subsidie voor begroeide daken en gevels in Heemskerk

De gemeente Heemskerk heeft in 2010 de ‘Tijdelijke Subsidieverordening Groene Daken’ vastgesteld. Met deze regeling wil de gemeente de aanleg van groene daken bevorderen. Het doel van de regeling is: een bijdrage leveren aan de groene uitstraling van de woon- en leefomgeving, het verbeteren van het (binnen)klimaat, het milieu en de luchtkwaliteit, het bevorderen van duurzame daken en het langer vasthouden van regenwater.

De subsidie kan worden aangevraagd door eigenaren van gebouwen binnen de Heemskerkse gemeentegrenzen
Algemene info: Heemskerk info groene daken
Subsidie info:    Heemskerk subsidie

Subsidie voor begroeide daken en gevels in Leeuwarden

Wilt u een extensief groen dak op uw huis of bedrijfspand aanbrengen? Dan kunt u in aanmerking komen voor subsidie van de gemeente Leeuwarden. De gemeente stimuleert het aanbrengen van groene daken in het kader van het rioleringsplan.

In de hal van het Stadskantoor staat een voorbeeld van een daktuin. Hier kunt u zien waaruit het dak is opgebouwd. Hier kunt u ook informatiefolder en een aanvraagformulier voor subsidie meenemen.

Algemene info:  Leeuwarden info groene daken

Subsidie info:     Leeuwarden subsidie

Subsidie voor begroeide daken en gevels in Nieuwegein

U kunt gemeentelijke subsidie aanvragen voor het door een deskundig groendakbedrijf laten aanleggen van groendaken op woningen, garages, schuren, kantoren en andere bedrijfspanden. Profiteer ook van deze gemeentelijke subsidieregeling en help mee aan een groener en duurzamer Nieuwegein. De subsidieregeling loopt tot  maart 2014, er geldt: op=op!

Doe-het-zelf aanleg van een groendak komt niet in aanmerking voor gemeentelijke subsidie.

Algemene info:  Nieuwegein info groene daken
Subsidie info:     Nieuwegein subsidie

Subsidie voor begroeide daken en gevels in Nijmegen

Om de aanleg van groendaken te stimuleren geeft de gemeente Nijmegen subsidie op de aanleg ervan. Hebt u een eigen huis of samen een woningencomplex als Vereninging van Eigenaren (VVE) en wilt u een groendak aanleggen op uw bestaande dak of nieuwe aanbouw? De gemeente maakt het voor u financieel aantrekkelijk. U krijgt een flink deel van de kosten vergoed. En: u krijgt een voorschot op de subsidie voordat u begint met de aanleg.

Algemene info:  Nieuwegein info groene daken
Subsidie info:    Nijmegen subsidie

Subsidie voor begroeide daken en gevels in Rotterdam

Groene daken geven Rotterdam een groener aanzien, vormen een buffer bij regenafvoer en zorgen voor een langere levensduur van een dak. De gemeente Rotterdam stimuleert de aanleg van groene daken in Rotterdam. Zo is er een aantrekkelijke subsidie voor huiseigenaren. Inmiddels ligt in Rotterdam 80.000 vierkante meter aan groene daken.

Algemene info:  Rotterdam info groene daken  
Subsidie info:     Rotterdam subsidie

Subsidie voor begroeide daken en gevels in Schiedam

De gemeente wil Schiedammers stimuleren om groene daken aan te leggen. Daarom kunt u binnen Schiedam onder bepaalde voorwaarden subsidie krijgen voor het aanleggen van een groen dak, die ook kan worden gebruikt als daktuin.

Algemene info:  Schiedam info groene daken
Subsidie info:     Schiedam subsidie

Subsidie voor begroeide daken en gevels in Utrecht

De gemeente Utrecht heeft besloten geld extra beschikbaar te stellen voor het aanleggen van groene daken of voor het aanbrengen van gevelgroen. Met dit extra subsidiegeld wil de gemeente zo’n 6000 m² groen dak in Utrecht realiseren.

Algemene info:  Utrecht info groene daken
Subsidie info:     Utrecht Utrecht

————————————————————————————————————————-
Aan deze tekst en informatie verstrekt op deze website kunnen geen rechten ontleend worden. Vereniging Bouwwerk Begroeners (VBB) kan niet aansprakelijkheid worden gesteld voor de verstrekte informatie. Voorkom teleurstelling: Neem altijd vooraf contact op met de lokale overheid over gemeentelijke subsidies, regelingen en verordeningen.