Dikte en samenstelling van de substraatlaag dient afgestemd te zijn op het type begroeiing. In alle gevallen wordt aanbevolen leveringsvorm met BRL 9341 (certificaat Besluit Bodemkwaliteit).

[ % ]

omschrijving eenheid grenswaarden
min(>) – max(<)
opmerking – testmethode
Prestatie eisen:   spec. leverancier NEN-EN 13652 1:2
Organisch stofgehalte
Aantal deeltjes (d <63mu)
xxx
<5
cccc
<5
NEN-EN 5754
  [ % ] <5 NEN-EN 5754
       
       
       
       
       
       
       
       
         
   

 

5,0 – 9,0<5

Organisch stofgehalte

Aantal deeltjes (d <63mu)

[ %-DS ]

[ % ]/td>

5,0 – 9,0

<5

 

5,0 – 9,0<5

Organisch stofgehalte
Aantal deeltjes (d <63mu)