Gebruiksdaken – Begroeide daken
Gebruiksdaken is de verzamelnaam voor vegetatiedaken, tuindaken en terras – en parkeerdaken. ROOFMATE SL isolatieplaten zijn bij uitstek geschikt als isolatie voor gebruiksdaken. Het beschermt het dakbedekkingssysteem tegen statische en dynamische belastingen zowel tijdens de installatie als gedurende het gebruik. Voor de opbouw en uitvoering van een gebruiksdak adviseren wij u voor elk project specifiek advies in te winnen.

Detaillering en uitvoering van het dakbedekkingssysteem in vegetatiedaken en tuindaken wordt verwezen naar de Vak richtlijn gesloten dakbedekkingssystemen.
Indien het dakbedekkingssysteem niet wortelbestendig is dient een aparte wortelwerende folie te worden aangebracht. Detaillering en uitvoering van deze wortelwerende folie dient conform het dakbedekkingssysteem te geschieden.

Thermische isolatie
De ROOFMATE SL isolatieplaten worden los op het dakbedekkingssysteem geplaatst. Voor omgekeerd dakconstructies is het van belang dat de bovenzijde van de isolatieplaten waterdamp doorlatend wordt uitgevoerd. Het risico van interne condensatie wordt hierdoor vermeden. Bij de uitvoering van een gebruiksdak bestaat de waterafvoerende laag uit dampdoorlatende opbouw op de ROOFMATE SL isolatieplaten. Hierbij heeft men de keuze uit een drainagesysteem of drainagebaan (met filtervlies), die voorkomt dat een dampremmende laag wordt geplaatst (b.v. NOPHADRAIN ND 4+1, ). Op het drainagesysteem of drainagebaan wordt de vegetatiedragende laag of een funderingslaagaangebracht afhankelijk van de gekozen afwerking – vegetatie of verharding.