Met een tuindak ervaart u het tuingevoel op uw dak.

Een tuindak met intensieve dakbegroeiing is als een gewone tuin met vaste planten zoals heesters, struiken, gras en zelfs bomen. Dit soort planten stelt speciale eisen aan de opbouw van de begroeiing op het tuindak. Zij hebben regelmatig water en verzorging nodig.

Vanwege het gewicht van 300 kg/m² en hoger, en een bouwhoogte van ten minste 20 cm kan dit type begroeiing alleen worden toegepast wanneer hier al tijdens het ontwerpen van het gebouw rekening mee is gehouden.

Kenmerken tuindak

  • Vrije keuze in beplanting
  • Vrij ontwerp
  • Te combineren met parkeerdaken en begaanbare daken
  • Hoog gewicht > 300 kg/m²
  • Hoge bouwhoogte > 20 cm
  • Veel onderhoud
  • Het dak moet goed en gemakkelijk bereikbaar zijn

 

Met een goede bouwfysica tuindak geniet u zorgeloos van uw tuin

Zowel bij het omkeerdak (alleen XPS-isolatie) als ook het warm dak wordt aanbevolen de dakafdichting en/of dampremmende laag volledig te kleven en te compartimenteren om eventuele lekkages makkelijker te kunnen lokaliseren.

Bouwfysica tuindak - OmkeerdakTuindak bouwfysica van omkeerdak (omgekeerde dak)
Het omkeerdak is een bijzondere vorm van het warm dak, met het verschil dat de thermische isolatie zich bevindt op de waterdichte laag in plaats van eronder. Hierdoor is het omkeerdak een bouwfysisch veilige constructie.

De dakbedekking fungeert als waterdichte laag en als dampremmende laag aan de warme zijde, de isolatie bevindt zich aan de koude zijde.
Bij het omkeerdak wordt de neerslag (regenwater) voor het grootste gedeelte boven en gedeeltelijk onder de isolatieplaten afgevoerd. Onderstromend regenwater op de warme dakbedekking zorgt voor een verhoogde dampspanning. Een belangrijke voorwaarde om inwendige condensatie te vermijden, is de isolatie aan de bovenzijde dampopen uit te voeren. Op die manier kan met het omkeerdak een veilige en duurzaam betrouwbare constructie worden verkregen voor vegetatie- en tuindaken.

Bouwfysica tuindak - Warm dakTuindak bouwfysica van warmdak
Een warm dak is een dak waarbij zich tussen thermische isolatie en waterkerende laag geen op de buitenlucht geventileerde spouw bevindt en de isolatie is aangebracht aan de buitenzijde van de onderconstructie.
In het algemeen wordt aanbevolen in het warm dak een dampremmende laag op te nemen tussen de onderconstructie en de thermische isolatie.
Bij uitvoering als compact dak (cellulairglas) wordt de dampremmende werking verkregen door de combinatie bitumenen en isolatie.

Voor het optimaal duurzaam functioneren van een tuindak is het van groot belang dat de waterdichte laag volledig wordt gekleefd op de onderconstructie. De achtergrond hiervan is dat wanneer, bijvoorbeeld door werkzaamheden de waterdichte laag beschadigd raakt dit niet tot (zeer) ernstige gevolgen leidt.
Bij een warm dak, ook in het geval van cellulair glas, is het echter van groot belang de dakbedekking ook nog te beschermen met een beschermingslaag.

 

Meer besparen door een goede isolatie tuindak?

Voor tuindaken heeft het echter wel zin de verschillende lagen bij de berekening te betrekken. Het probleem dat zich daarbij voordoet is dat de warmtegeleidingscoëfficiënten van substraat en vegetatie niet exact bekend zijn. Wanneer men een goede warmteweerstand op de eerste plaats belangrijk acht om het energieverlies te beperken, dient men zich te realiseren dat deze eigenschap vooral in de winterperiode van belang is. Juist dan zal er over het algemeen echter sprake zijn van méér neerslag dan verdamping en dat betekent dat alle grond en begroeiing op het tuindak vrijwel permanent nat zijn. Dit geldt zelfs voor een hellend dak, hoewel de omstandigheden daarbij wel gunstiger zijn. Teruggang in warmteweerstand gedurende de winterperiode treedt ook op bij sterk vochtbufferende substraatmengsels.

Onderstaande tabel geeft richtwaarden voor de warmtegeleidingscoëfficiënt (lambda-waarde) voor enige materialen toegepast op een begroeid dak.

Materiaal Lambda-waardeW/(m•K)
Rubbergranulaat 0,15
Grind 3,5
Kunststof drainagelaag 0,4
Aarde 2,0
Licht substraatmengsel 0,6
Vegetatie 0,1

 

Isolatie tuindakEen redelijke bijdrage van een tuindak aan de warmteweerstand mag dan onder winterse omstandigheden twijfelachtig zijn, in de zomer kan een tuindak een zeer gunstig effect (koeling) hebben. Afhankelijk van de dikte van de verschillende lagen en de massa van het substraatmengsel is er een redelijke tot aanzienlijke invloed op het warmteverlies.

Eenvoudige richtlijnen zijn hiervoor echter niet te geven. Analyse van mogelijke invloeden moet worden overgelaten aan specialisten.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren