Met een goede bouwfysica tuindak geniet u zorgeloos van uw tuin.

Zowel bij het omkeerdak (alleen XPS-isolatie) als ook het warm dak wordt aanbevolen de dakafdichting en/of dampremmende laag volledig te kleven en te compartimenteren om eventuele lekkages makkelijker te kunnen lokaliseren.

Bouwfysica tuindak - OmkeerdakTuindak bouwfysica van omkeerdak (omgekeerde dak)
Het omkeerdak is een bijzondere vorm van het warm dak, met het verschil dat de thermische isolatie zich bevindt op de waterdichte laag in plaats van eronder. Hierdoor is het omkeerdak een bouwfysisch veilige constructie.

De dakbedekking fungeert als waterdichte laag en als dampremmende laag aan de warme zijde, de isolatie bevindt zich aan de koude zijde.
Bij het omkeerdak wordt de neerslag (regenwater) voor het grootste gedeelte boven en gedeeltelijk onder de isolatieplaten afgevoerd. Onderstromend regenwater op de warme dakbedekking zorgt voor een verhoogde dampspanning. Een belangrijke voorwaarde om inwendige condensatie te vermijden, is de isolatie aan de bovenzijde dampopen uit te voeren.
Op die manier kan met het omkeerdak een veilige en duurzaam betrouwbare constructie worden verkregen voor vegetatie- en tuindaken.

Bouwfysica tuindak - Warm dakTuindak bouwfysica van warmdak
Een warm dak is een dak waarbij zich tussen thermische isolatie en waterkerende laag geen op de buitenlucht geventileerde spouw bevindt en de isolatie is aangebracht aan de buitenzijde van de onderconstructie.
In het algemeen wordt aanbevolen in het warm dak een dampremmende laag op te nemen tussen de onderconstructie en de thermische isolatie.
Bij uitvoering als compact dak (cellulairglas) wordt de dampremmende werking verkregen door de combinatie bitumenen en isolatie.

Voor het optimaal duurzaam functioneren van een tuindak is het van groot belang dat de waterdichte laag volledig wordt gekleefd op de onderconstructie. De achtergrond hiervan is dat wanneer, bijvoorbeeld door werkzaamheden de waterdichte laag beschadigd raakt dit niet tot (zeer) ernstige gevolgen leidt.
Bij een warm dak, ook in het geval van cellulair glas, is het echter van groot belang de dakbedekking ook nog te beschermen met een beschermingslaag.

 

________________
Foto: Nophadrain / Dow Benelux & Sempergreen