De door SIA (Stichting Innovatie Alliantie) verstrekte subsidie voor de aanvraag RAAK MKB maakt het  mogelijk voor het lectoraat Innovatie Bouwproces en Duurzaamheid om in samenwerking met afstudeerstudenten en experts uit de beroepspraktijk onderzoek te doen naar de technische eigenschappen;  water, kosten/baten, warmte/energie, constructief en wind van toepassingen met begroeide daken.

De resultaten van  de onderzoeken zijn tijdens een bijeenkomst op de RDM Campus in Rotterdam op 11 sept. 2013 door de studenten van de Hogeschool Rotterdam bekendgemaakt.

De onderzoeksresultaten:

  • Water: De invloed van begroeide daken op afwateringssystemen
  • Water: Effect op het stedelijke watersysteem
  • Kosten/baten: Waarde van duurzaam vastgoed
  • Kosten/baten: Maatschappelijke Kosten- en Batenanalyse en Stimuleringsregelingen
  • Warmte/energie: De isolerende werking van begroeide daken in de zomer
  • Warmte/energie: De thermische werking van begroeide daken in de winter
  • Constructief: Begroeide daken op bestaande staalconstructies
  • Wind: Kenmerken windvastheid extensief begroeide daken

De Vereniging Bouwwerk Begroeners (VBB) draagt bij aan het onderzoek als partner in het consortium .

Lees hier de samenvattingen (Roofs 2013-09p14-15)