vbb-grean-dealMet deze interactieve werkwijze wil de overheid vernieuwende, duurzame initiatieven uit de samenleving de ruimte geven. Dit doet zij door knelpunten in de wet- en regelgeving weg te nemen, nieuwe markten te creëren, goede informatie te geven en te zorgen voor optimale samenwerkingsverbanden. Door heldere onderlinge afspraken kunnen deelnemers werken aan concrete resultaten, waarbij iedere betrokken partij zijn eigen verantwoordelijkheid heeft.

Green Deals jagen economische groei aan, leiden tot energiebesparing en tot een toename van het gebruik van hernieuwbare energie en dragen bij aan een schoner milieu, zo blijkt.

Green Deal Groene Daken

Het stimuleren van groendaken is belangrijk omdat ze bijdragen aan een gezond ecosysteem, fijnstof afvangen, gebouwen verkoelen, hittestress in steden verminderen, water bufferen en de biodiversiteit vergroten. Bovendien bieden begroeide daken extra gebruiksruimte én gaan ze langer mee.

Om de implementatie van groendaken te versnellen zullen partijen in de tweede fase praktische casussen uitwerken. Daarnaast worden de maatschappelijke verdienconcepten uit fase 1 verder uitgewerkt en getoetst aan concrete projecten of pilots.
Het doel van de landelijke stimulering is dat de ecosysteemversterkende eigenschappen van begroeide daken optimaal benut worden.

Hierbij worden door de verschillende partijen samengewerkt om de volgende resultaten te bereiken:
• uitwerken van het maatschappelijk verdienmodel
• verbeteren van de beleidsmatige context van begroeide daken door het benutten van kansen en het signaleren en adresseren van knelpunten
• experimenteren met de verdienconcepten die in de eerste fase zijn ontwikkeld.

VBB als partij binnen Green Deal Groene Daken

De inzet van de VBB richt zich o.a. op
• bewaken van functionele- en kwaliteitsnorm waaraan begroeide daken moeten voldoen
• inbrengen van praktijkervaringen
• signaleren kansen en belemmeringen, brengen relevante kennis en deskundigheid in én voorstellen om een maatschappelijk verdienmodel te toetsen op haalbaarheid
• kennisbijdrage aan experimentele projecten
• publiciteit over deze Green Deal en bij bestaande netwerken, projecten en campagnes

De resultaten zullen medio 2019 bekend worden gemaakt en zullen te vinden zijn op deze website.

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren